GEBEDSDIENST
DONDERDAG 27 oktober 2022

Gebed van patriarch Athenagoras

Elke avond bid ik om eenheid onder de christenen.

Elke nacht, soms te middernacht,
soms om 4:00 uur in de morgen,
ga ik door de tuin
het portaal van de kerk binnen.
Ik steek twee kaarsen aan.
Voor de icoon van de moeder Gods.
En ik bid voor de eenheid.

Wanneer zal het gebeuren?
Wanneer men Hem ondervroeg over het einde van de wereld,
bekende Christus zijn onwetendheid als mens:
“Alleen de Vader weet het.
Hij kent dag en uur”.

Zo gaat het ook met de eenheid.
De toekomst is in God.
Onze taak is het om de tijden te laten rijpen.
De eenheid zal er komen, het zal een mirakel zijn,
een nieuw mirakel in de geschiedenis.
Wanneer? We moeten er ons op voorbereiden.
Want een mirakel is zoals God zelf: altijd komende.

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

voorbereid door onze broeders en zusters van de abdij van Hautecombe

1. afgelopen zomer, tijdens de weken van het jongerenfestival “Welcome to Paradise” in de abdij van Hautecombe, heeft  de Chemin Neuf Gemeenschap gewerkt met vele sprekers uit verschillende christelijke denominaties, zoals evangelische predikanten uit Nederland, pinksterpredikanten uit Polen en Duitsland.

Voor het festival van volgende zomer in Portugal zoekt het zendingsteam voor jongeren hoe deze dynamiek kan worden voortgezet en hoe eenheid onder christenen beleefd kan worden in het hart van de katholieke Wereld Jongeren Dagen (WJD) .

Dank u Heer voor de vreugde om samen gezonden te zijn, voorbij onze confessionele grenzen. Kom en inspireer ons tot nieuwe manieren van eenheid voor het festival en voor de voorstellen van de Gemeenschap tijdens de WJD.

2. In Chambéry (Savoie) verzorgen dit jaar onze Doopsgezinde broeders en zusters de animatie bij Cana Welkom voor de echtparen van hun evangelische kerk.

Dank u Heer voor de openheid van hun voorganger en van de Baptistenkerk die een missie verwelkomt die van elders komt. Kom en leid onze broeders en zusters bij alle onderscheiding en aanpassingen zodat dit delen met elkaar van gaven veel vrucht draagt.

3. Van 22 tot 23 oktober vond in Clermont-Ferrand de christelijke conferentie “Entre’elles” plaats waar 1700 vrouwen uit Franstalige kerken bijeenkwamen rond het thema “Besta”.

Dank u Heer voor het samenbrengen en bemoedigen van vrouwen in uw kerk. We vragen dat de ontmoetingen en uitwisselingen van al deze vrouwen met verschillende kerkelijke achtergronden de eenheid van uw Lichaam mogen versterken