GEBEDSDIENST
DONDERDAG 10 november 2022

Van conflict naar gemeenschap

Gemeenschappelijke Verklaring ter gelegenheid van de gezamenlijke katholieke-lutherse herdenking van de Reformatie, 31 oktober 2016

Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij (Joh. 15,4)

Hoewel we ten diepste dankbaar zijn voor de geestelijke en theologische gaven van de Reformatie, belijden en betreuren we voor Christus ook dat Lutheranen en Katholieken de zichtbare eenheid van de Kerk hebben beschadigd. Theologische verschillen gingen samen met vooroordelen en conflicten, en religie werd een instrument voor politieke doeleinden.

Ons gezamenlijk geloof in Jezus Christus en ons doopsel vereist van ons een dagelijkse bekering, waarmee we de historische meningsverschillen en conflicten die het dienstwerk van de verzoening verhinderd hebben van ons afwerpen.

Hoewel het verleden niet veranderd kan worden, kan wàt er herinnerd wordt en hoé het wordt herinnerd wel veranderen.

We bidden voor de genezing van onze wonden en van de herinneringen die ons beeld van de ander blokkeren.

We verwerpen nadrukkelijk alle haat en geweld, in het verleden en heden, vooral wanneer uitgevoerd in de naam van religie. Vandaag horen we het gebod van God om alle strijd aan de kant te zetten. We erkennen dat we, bevrijd door genade, voorwaarts gaan naar de eenheid waartoe God ons steeds roept.

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

1/ Op 23 september riepen leden van Armeense Evangelische Kerken in Frankrijk op tot mobilisatie en gebed met betrekking tot de situatie in Armenië. Dit land heeft al enkele jaren te lijden onder spanningen met Turkije en Azerbeidzjan.

Heer, leid de politieke leiders van deze naties zodat hun inzet ten dienste staat van alle mensen en van het algemeen welzijn. We vertrouwen u in het bijzonder de christenen van Armenië toe om hun geloof en hun hoop te versterken.

2/ Op donderdag 27 oktober vond te Parijs de preview in het Frans plaats van de eerste aflevering van seizoen 2 van “The Chosen”. Deze serie, gebaseerd op het leven van Christus, heeft sinds de release veel mensen geraakt.

Dank u Heer voor dit initiatief om het Goede Nieuws te verkondigen. Zegen de acteurs en allen die naar deze films kijken, dat iedereen zich door U kan laten omvormen.

3/ Afgelopen maandag 31 oktober is het alweer 5 jaar geleden dat de herdenking van 500 jaar Reformatie plaatsvond in Lund, Zweden.

Dank u Heer voor heel de weg van verzoening die in de afgelopen eeuw is afgelegd tussen de kerken van de Reformatie en de katholieke kerk. Heer, onze geschiedenis is bezaaid met wonden maar ook met verzoening. Maak van ieder van ons actoren van vrede en verzoening.