GEBEDSDIENST
DONDERDAG 24 november 2022

Het ambacht van verbindingen maken

De eerste taak van communicatie zou moeten zijn om mensen minder eenzaam te maken. Als communicatie niet het gevoel van eenzaamheid, waartoe zoveel mannen en vrouwen veroordeeld zijn, vermindert, dan is deze communicatie slechts vermaak.

In verband met deze eerste uitdaging zou ik een andere willen toevoegen: een stem geven aan hen die geen stem hebben. Heel vaak zien we communicatiesystemen die marginaliseren en die censureren wat storend is of wat we niet willen zien. De Kerk weet dankzij de Heilige Geest heel goed dat het haar plicht is bij die laatsten te zijn, en haar natuurlijke habitat is de existentiële periferie.

De derde uitdaging op communicatiegebied die ik bij u zou willen laten, is die van de opvoeding tot communicatie.

Heel vaak zijn zij die de Kerk bekijken van buitenaf, perplex over al de spanningen die er zijn. Maar wie begrijpt hoe de Heilige Geest werkt, weet dat Hij graag gemeenschap vormt in de diversiteit en harmonie schept uit verwarring. Gemeenschap is nooit uniformiteit, maar het vermogen om zeer verschillende realiteiten samen te houden. Ik denk dat we deze inspanning ook moeten kunnen communiceren, zonder te doen alsof we deze moeilijkheid oplossen of ze te verbergen. Verschillen van mening met elkaar betekent niet noodzakelijk een houding van breuk, maar kan een van de ingrediënten van gemeenschap zijn. Communicatie moet ook ruimte laten voor een verscheidenheid aan standpunten, waarbij steeds moet worden gestreefd naar het behoud van eenheid en waarheid, en moet worden opgetreden tegen laster, verbaal geweld, persoonlijke ambitie en fundamentalisme die, onder het mom van trouw aan de waarheid, slechts verdeeldheid en tweedracht zaaien.

Ontmoeting van paus Franciscus met de leden van het Dicasterium voor Communicatie, 12 november 2022
Wie meer wenst te lezen : https://www.osservatoreromano.va/fr/news/2022-11/fra-046/rencontre-avec-le-dicastere-pour-la-communication.html

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters in Rome

   (Aan te passen aan de plaats)

1. Tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid onder de Christenen 2023 zullen de verschillende kerken van Lille/ Rijssel samen een liturgische zangstonde houden op donderdag 19 januari in de kapel van de Katholieke Universiteit.

Heer, moge door deze broederlijke samenkomst van koren uit verschillende kerken onze gelovige vreugde zich verspreiden, juist in deze tijd waarin de inzet van eenheid en vrede zo hoog is. Moge deze ontmoeting nog meer belangstelling wekken om elkaar te ontmoeten, in dialoog en in gezamenlijk gebed.

2. Op 18 en 19 november 2022 vond in Parijs de 4e bijeenkomst plaats van de Franstalige Federatie van Christelijke Media (F2MC). Deze bijeenkomst bracht vele actoren van de protestantse audiovisuele media samen, samen met het agentschap Neuf Media van de Gemeenschap Chemin Neuf, dat gevestigd is in Villeneuve d’Ascq. Het thema van deze bijeenkomst was de vrijheid van meningsuiting. In de Franse samenleving leidt het principe van ‘laïcité meer en meer tot het uitwissen van religies in naam van de neutraliteit van de Staat, terwijl dit juist een voorwaarde voor eenheid zou moeten zijn.

Naar het voorbeeld van de film van Gad Elmaleh over zijn bekering tot het christendom, of de serie “De 7 kerken van de Apocalyps”, of de Stichting ZeWatchers die de christelijke media ondersteunt, bidden wij voor de producenten, regisseurs en distributeurs die uw Naam in de media durven te verkondigen.

3. in de media lijken katholieken en protestanten vaak verdeeld, met aparte initiatieven, zonder veel onderlinge samenhang: zowel wat betreft media-organisaties, als radio, televisie, maar ook boekenfestivals…

Wij bidden voor SIGNIS (World Catholic Association for Communication), voor CEVMA (European Christian Media Association). Moge uw Heilige Geest eenheid brengen in onze kerken voor een grotere impact in de verkondiging van het Goede Nieuws via de media (TV, pers, radio).

4. Het Net For God – netwerk werkt momenteel aan haar vernieuwing om beter te beantwoorden aan haar roeping als “onzichtbaar klooster” van gebed voor vrede en eenheid, vooral door middel van films.

Wij bidden dat de volgende film die in december wordt uitgebracht, “Melodies of Peace”, over kunst die ten dienste staat van verzoening in de regio van de Grote Meren in Afrika, de dialoog, vergeving en vrede moge aanmoedigen, na zovele cycli van oorlog.