GEBEDSDIENST
DONDERDAG 07 december 2022

Hoop op het eeuwige leven

Hopen is iets heel concreets: het is geloven dat God ons in staat stelt tot daden van eeuwigheid. Het is geloven dat wanneer wij liefhebben, deze liefde niet slechts een mooi gevoel is in een vloed van absurditeit en tot doodgaan gedoemd is, maar dat ze een venster is dat wij openen op de eeuwigheid. Want deze eeuwige daden, deze daden die wij kunnen verrichten en waarvan de vrucht eeuwig is, zijn natuurlijk de daden van liefde, de enige die tellen. Zij zijn degenen die in onze wereld al bouwen aan de eeuwigheid, het Rijk Gods.

[…]

            In de praktijk is hopen niet alleen geloven dat wij in staat zijn tot eeuwigheid: het gaat er over om te leven- door de eeuwigheid te verkiezen boven al het andere, door het eeuwige voorop te stellen, vóór het dringende, vóór al het andere dat op dit moment zo belangrijk lijkt. Hopen is aanvaarden om het gezichtspunt van de eeuwigheid aan te nemen: geen koud en ver verwijderd gezichtspunt, maar het gezichtspunt van de liefde. Hoe ons leven zou veranderen als we wisten hoé onze prioriteiten te rangschikken volgens het gewicht van de eeuwigheid van onze daden: dan zouden  ambitie, het verlangen om geld te verdienen, het verlangen om erkend te worden  heel snel onderaan de stapel belanden. We zouden ontdekken dat het maken van een cake voor een eenzame buurman, die we hiermee blij maken, veel meer eeuwigheid oplevert dan haar gewicht aan meel, eieren en suiker doet vermoeden.

Veilleur, où en est la nuit ? Petit traité de l’espérance 
(Wachter, wat is er van de nacht? Kleine verhandeling over de hoop),
Adrien CANDIARD, Editions du Cerf, Parijs, 2016, blz. 72-74.

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters van Notre Dame du Roucas

      (Aan te passen aan de plaats)

1- Afgevaardigden voor de oecumene van de kerken in de regio Provence-Alpes-Cote d’Azur zijn vorige week in Marseille bijeengekomen.

Wij bidden U dat de ontmoeting tussen de verantwoordelijken aan draagveld en intensiteit moge winnen door broederlijke ontmoetingen tussen christenen van verschillende denominaties.

2 – De zondagsviering van de Franse televisie France 2 op zondag 22 januari 2023 zal worden uitgezonden vanuit Marseille met een oecumenische viering in de Grieks-orthodoxe kerk van de Heilige Irenaeus.

Wij vertrouwen U in het bijzonder toe de voorbereiding van deze viering samen met de Orthodoxe Kerken en alle in Marseille aanwezige Oosterse Kerken. Mogen dit gebeuren een gelegenheid zijn om de banden van broederschap en nabijheid tussen ons te vernieuwen.

3 – Op 30 november laatstleden, op het feest van de apostel Andreas, patroonheilige van het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel, schreef paus Franciscus een brief aan patriarch Bartholomeus waarin hij herinnerde aan de noodzaak om “de gemeenschap tussen alle gelovigen in Jezus Christus” te herstellen. Hij verwelkomt daarin ook de vooruitgang die de katholieke kerk en het oecumenisch patriarchaat in deze richting reeds hebben geboekt.

Wij zegenen u Heer voor het werk dat u samen met de Orthodoxe Kerk verricht voor het algemeen welzijn. Wil de stappen blijven leiden van wie meewerken aan het behoud van de schepping, aan de verdediging van de waardigheid van elke persoon, de bestrijding van moderne vormen van slavernij en de bevordering van vrede.