GEBEDSDIENST
DONDERDAG 15 december 2022

Hoop op het eeuwige leven

Het eeuwige leven is dus geen manier om te ontsnappen aan het kwaad, om ergens een toevlucht te zoeken voor het kwaad en de eindigheid van ons universum in denkbeeldige achter-werelden of in een bovennatuurlijk universum, zoals men aan christendom wel heeft verweten het tegenwoordige leven te verwaarlozen. Integendeel, het stelt ons in staat onze wereld serieus te nemen door haar te bekijken zoals ze is, door ieder mens zijn of haar rechtmatige plaats en belang te geven.

[…]

Hopen betekent niet hetzelfde als liegen tegen jezelf of de ogen sluiten, maar geloven dat de liefde sterker is dan al het andere, omdat ze anders is dan onze ambities, onze rijkdom, onze conflicten, of alles wat ons zo vaak afleidt van het wezenlijke, omdat ze een belofte van eeuwigheid in zich draagt. De liefde gaat nooit voorbij, zegt Paulus. Wanneer de wereld om ons heen ons angstig maakt, zegt de christelijke hoop niet dat we moeten gaan zitten zeuren omdat alles slecht gaat, noch dat we als dwazen moeten lachen omdat alles goed zou komen; christelijke hoop nodigt ons niet uit om te wachten tot God deze wereld vernietigt om een andere op te bouwen; ze stelt ons een heel eenvoudige vraag: hoe kunnen we in alles een gelegenheid zien om meer lief te hebben? Dat is de vraag die we ons moeten stellen bij al het nieuws, goed of slecht, het nieuws op de televisie en ook het nieuws aan de telefoon. Hoe kan ik hiervan een gelegenheid tot liefhebben maken?

Veilleur, où en est la nuit ? Petit traité de l’espérance 
(Wachter, wat is er van de nacht? Kleine verhandeling over de hoop),
Adrien CANDIARD, Editions du Cerf, Parijs, 2016, blz. 75 en 78.

Voorbeden

opgesteld door onze broeders en zusters in Israël

(en aan te passen aan de plaats)

1.        Van 18 tot 19 oktober 2022 vond in Wadi-el Natroun, Egypte, de dertiende bijeenkomst plaats met de Koptische, Syrische en Armeense patriarchen, de drie oosters-orthodoxe kerken van het Midden-Oosten. In hun slotverklaring benadrukten zij het belang van de christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten en de noodzaak deze te versterken. Zij benadrukten ook hun theologische gesprekken met andere kerken, met name de Byzantijns-orthodoxe familie, de katholieke kerk en de anglicaanse kerk.

Heer, samen met hen danken wij U voor het geloofsgetuigenis en de kracht van de christenen in het Midden-Oosten. Kom de eenheid tussen de verschillende orthodoxe kerken en de vriendschapsbanden met andere kerken versterken.

2.        Op 22 januari wordt Sally Azar tot predikant gewijd in de dienst van woord en sacrament in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land. Dit is een historische gebeurtenis, aangezien Sally de eerste Palestijnse vrouwelijke dominee zal zijn die in het Heilige Land wordt gewijd.

We bidden voor haar, voor haar gemeenschap. Heer, vervul haar met uw Heilige Geest, geef haar de genade om altijd dicht bij uw hart te zijn, en gegeven aan de dienst van hen naar wie u haar stuurt. Met haar bidden we voor de bediening van vrouwen in de kerken. Heer, moge alles geschieden volgens Uw Woord.

3.        Het aansteken van de kerstbomen en het feest van Chanoeka (bekend als het Lichtfeest) zijn gelegenheden voor vreugdevolle en broederlijke ontmoetingen en uitwisseling tussen de gelovigen van het Heilige Land, of zij nu christen, jood of moslim zijn.

Wij bidden tot u, Heer, dat wij in deze vaak gespannen context van het Heilig Land stralen van hoop mogen zijn en van broederschap om ons heen, en dat wij met welwillendheid de traditie van onze broeders en zusters die tot een andere godsdienst dan de onze behoren, mogen verwelkomen.

4.        Pater René Beaupère stierf in Lyon op 97-jarige leeftijd. Als Dominicaans priester leerde hij tijdens zijn studie Abbé Paul Couturier kennen en vanaf het begin van de jaren vijftig zette hij zich in voor het ontwikkelen van de oecumene. Als lid van de groep van de Dombes (le groupe des Dombes) van 1952 tot 2005 richtte hij het centrum Saint Irénée op in Lyon.

Heer, wij danken u voor het levensgetuigenis van uw dienaar, en moge hij zich nu verheugen in het licht van uw aangezicht.