GEBEDSDIENST
DONDERDAG 3 JUNI 2021

De Heilige Geest is degene die het handelen van de kerk inspireert

Door Franciszek Blachnicki, pr., oprichter van Lumière et Vie (Geloof en Licht)-beweging

Het principe van het leven van de Kerk is de heilige Geest, en de heilige Geest waait waarheen Hij wil. De heilige Geest, die bron en inspiratie is van het leven en handelen van de Kerk, handelt niet volgens de kantoor-richtlijnen van de Kerk. Het handelen van de heilige Geest kan niet worden gepland door een pastorale commissie, of in een congregatie … Het handelen van de heilige Geest in de kerk is niet gebonden aan de resoluties van een commissie of een conferentie (…). Helaas denken we nog steeds dat de heilige Geest best een vijf- of driejarenplan zou volgen, en dat er niets van de kerk kan uitgaan dat niet vooraf is gepland, en dat de heilige Geest zich hieraan te onderwerpen heeft.

Als we naar de realiteit van de kerk kijken, zien we een heel andere model van handelen. (…)

De roeping van Saulus, later Paulus, is van een andere aard.  Ze “loopt” niet langs Petrus en de apostelen. Het is niet alsof de apostelen Paulus zijn gaan opzoeken en dan, nadat ze hadden erkend dat hij bepaalde kwalificaties had, verklaarden: “Nu kunt u dit doen,  en in onze opdracht.” De heilige Paulus stelt geen vragen, maar  gevolg gevend aan zijn innerlijke ervaring begint hij te prediken en te getuigen in de heilige Geest. Maar vervolgens gaat hij naar Jeruzalem om er de heilige Petrus, Jacobus en Johannes als oudsten van het apostolcollege te ontmoeten. Hij zegt niet: ‘Vertel me wat ik moet doen, want ik weet het niet. Ik wil uw richtlijnen volgen”. Paulus zegt: “Ik doe dit en dat. Controleer alstublieft of dit in overeenstemming is met uw leer, en of het van Christus is, van de heilige Geest. Hij vraagt in zekere zin een bezegeling die waar-merkt wat hij al doet.

F. Blachnicki, Jedność i diakonia (eenheid en diakonia, Wydawnictwo Światło – Życie, Krakow 2009 (lezing gegeven in Krościenko, 6.07.1981)

Voorbereid door de broeders en zusters van Warschau, Polen

Voorbeden

1 / Veranderende tijden, moeilijke omstandigheden in verband met de gevolgen van de pandemie, en sociale spanningen,  bepalen het kader waarin christenen in de wereld van vandaag functioneren. De katholieke kerk in Polen heeft nood aan vernieuwing en onderscheidingsvermogen over hoe ze in deze dagen Gods oproep kan beantwoorden. Het bezoek van de Poolse bisschoppen aan paus Franciscus, aangekondigd in de herfst, dient waarschijnlijk ook dit doel.
Heer, wij vragen U om het licht van de heilige Geest voor de bisschoppen en voor leiders van alle kerken en kerkelijke gemeenschappen, opdat zij een geschikt instrument in uw handen mogen zijn.

2 / De gemeenschap Chemin Neuf organiseert op 12 juni een oecumenische vormingsdag vanuit een artikel van T. Halik “De pandemie als oecumenische ervaring”. De onderlinge gedachtewisseling zal gevoed worden door predikanten en theologen van verschillende denominaties.
Heer, wij vragen U, schenk het licht van de heilige Geest aan de deelnemers van dit vormingsmoment, maar ook aan het hele Lichaam van Christus, opdat u zelf uw Kerk verder op de weg kunt leiden.

3 / Op 24 mei werd – naar aanleiding van het feest van de heiligen Cyrillus en Methodius – in de grotten van het Vaticaan voor het eerst een orthodoxe liturgie gecelebreerd door de Bulgaars-orthodoxe kerk.
Heer, wij vertrouwen U alle Orthodoxe Kerken toe, opdat ze vernieuwd mogen worden in Uw Geest.

4 / Het hoogfeest van Pinksteren was op veel plaatsen en kerkelijke gemeenschappen een aanleiding voor oecumenische lofprijzing en om zich van harte samen open te stellen voor de kracht van de heilige Geest.
Heer,  wij bidden U om vernieuwing in de heilige Geest voor de hele Kerk en voor alle christenen.