GEBEDSDIENST
DONDERDAG 16 februari 2023

De heilige Geest maakt eenheid

Uit de toespraak van p. Franciszek Blachnicki, uitgesproken in de School voor Apostolaat, bij de ‘Oasis voor Nieuw Leven’  van de 1e graad voor volwassenen op 6 juli 1981 in Krościenko

De Kerk kan zich steeds bevinden voor een dùbbele dreiging. Deze ligt altijd in één uiterste, in één vooroordeel. Wanneer er twee dingen zijn, dan is er een alternatief,  dan is er altijd de mogelijkheid zich te beperken tot één van deze elementen. Sommigen zullen zeggen dat dit en alleen dit waar is, en anderen alleen dat.

Toch zijn beide waar, maar men moet een perspectief nemen van een zekere volheid, van een zekere integraliteit. Zulk vermogen om alles volledig te vatten, in een organische volheid, is een bijzondere gave van de heilige Geest, want de heilige Geest is de Geest van het leven, en het leven draait altijd om volheid, harmonie, synthese.

Zij die werkelijk door de Heilige Geest worden geleid, zullen dus het vermogen hebben om verschillende dingen die ver van elkaar lijken te staan,  misschien zelfs tegenstrijdig zijn,..   om deze te combineren,  en tot een meer hoogstaande synthese, tot volheid,  te brengen. Er dient een zekere harmonie te zijn, een zeker evenwicht tussen alle elementen,  alleen dan is er het ware leven dat van de Heilige Geest uitgaat.

F. Blachnicki, Eenheid en Diakonie, Krakau 2009, Uitgeverij Light and Life, blz. 136.

Voorbeden

opgesteld door onze broeders en zusters in Polen

     (aan te passen aan de plaats)

1. Er is een jaar verstreken sinds Rusland Oekraïne binnenviel, in een oorlogsconflict dat christelijke broeders tegen elkaar opzet.

Heer, wij vragen u om moedige mensen op te wekken om een einde te maken aan deze broederoorlog, om de voorwaarden te vinden voor een rechtvaardige en duurzame vrede. Wij vragen u dat christenen van verschillende confessies, in het

bijzonder de gelovigen van de orthodoxe en Grieks-katholieke kerken met hun patriarchen, uw instrumenten van verzoening mogen zijn.

2. De opvang in Polen van vluchtelingen uit Oekraïne, hun integratie in het leven van het land, het werken aan hun waardigheid en zelfstandig functio-neren, is een zaak van zorg voor alle kerken. De afgelopen maanden hebben de Poolse Oecumenische Raad en het Pools Christelijk Forum conferenties georganiseerd waar wetenschappelijke en pastorale standpunten werden gecombineerd en ervaringen werden uitgewisseld.

Wij vragen u, Heer, om de Polen bereid te houden tot delen en hun harten te openen voor vluchtelingen. En we vertrouwen U de Oekraïense vluchtelingen   toe, opdat zij de genade krijgen om samen met het Poolse volk een gemeenschappelijk huis op te bouwen.

3. Het afgelopen jaar bracht veel goede ervaringen in Polen, waarbij katholieken en evangelosche christenen, waaronder soms voormalige leden van de roomskatholieke kerk, samengebracht werden de conferentie “Hoog-tijd”, een gezamelijk bezoek aan paus Franciscus, evangelisatieconferenties die gezamenlijk door christenen van verschillende denominaties werden georganiseerd.

Wij vragen u, Heer, om uw werk te versterken van het samenbrengen en verzoenen van uw volgelingen die verlangen naar vernieuwing van uw Lichaam en opwekking in de Heilige Geest.