GEBEDSDIENST
DONDERDAG 16 maart 2023

Tijdens de vastentijd beluisteren we dit jaar in onze gebedsdienst voor de eenheid dus Paul Couturier. Hij werd geboren in 1881 in Lyon, en werd in 1906 tot priester gewijd. Lange tijd leraar natuurwetenschappen en natuur- en scheikunde, kwam pas later zijn oecumenische roeping, en dit dankzij verschillende ontmoetingen. In 1936 organiseerde hij de eerste interkerkelijke geestelijke bijeenkomst (katholieken en protestanten) in het Zwitserse Erlenbach, waaruit in 1937 de “Groupe des Dombes” ontstond. Abbé Paul Couturier was de pionier van de geestelijke oecumene en de initiatiefnemer van de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid der Christenen, waarin gebeden wordt voor de eenheid “zoals Christus die wil en met de middelen die Hij wil”.

Hij stierf in Lyon op 24 maart 1953.

Van liefde naar waarheid

Het is zinloos te denken dat eerst eenheid van geest in de waarheid tot stand komt,  en vervolgens de vereniging van de harten in liefde.

De waarheid wordt maar begrepen door een ziel die klaar is om haar te ontvangen, die zich althans er aan heeft overgegeven door een begin van verlangen en liefde, hoe onvolmaakt ook. Naastenliefde is voorbode van de waarheid. Het Woord is begonnen met naastenliefde en nederigheid van de incarnatie, zodat Hij in de “gedaante van een slaaf” de harten van mensen kon winnen, het enige middel dat Hij in staat achtte om in vrijheid het gehoor van hun geest te verkrijgen. […]

Wat de liefde betreft, moeten we krachtig tegenspreken dat die geen proces is, geen “vaardigheid”. Nee!   Ze is een psychologische noodzaak. We gaan van liefde naar waarheid. Proberen het tegenovergestelde te doen is proberen een boom omgekeerd te planten.  Persoonlijk en collectief, plukken wij waarheid uit de boom van de liefde; ze is de bloem of de vrucht van de liefde: liefde tot God (geeft persoonlijke waarheid), liefde tot de naaste in God (geeft collectieve waarheid).

uit : Pierre Michalon, L’abbé Paul Couturier,apôtre de l’unité des chrétiens,
Nouvelle Cité, coll. “Prier 15 jours”, 2003, pp. 66-67.

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van St Sulpice

     (aan te passen aan de plaats)

1 – Sinds enkele jaren organiseert de ‘Alliance Biblique Française’  (franse bijbelstichting)  de ‘Maand van de Bijbel’ om belangstelling te wekken voor de Bijbel en de ontdekking ervan te bevorderen. Dit jaar staat daarbij solidariteit centraal.

Heer, wij presenteren U alle projecten die hier en daar in het kader van dit evenement ontstaan: dat zij bron van grotere broederlijkheid mogen zijn rond het Woord van God.

2 – De religieuze leiders van Frankrijk hebben op 9 maart een ontmoeting gehad met president Emmanuel Macron bij een diner,  omtrent het debat over het levenseinde, in aanwezigheid van ministers, artsen en andere actoren in het debat, terwijl de Burgerconventie over dit onderwerp over een maand haar conclusies zal aanbrengen.

Zij herinneren eraan dat zij niet de enigen zijn die zich verzetten tegen de wetgeving inzake actieve stervenshulp.

Heer, wij bidden voor allen die beslissingen zullen nemen over het levenseinde, dat uw Geest hun geweten zal verlichten.

3 – In de Gemeenschap- en Kring-Chemin Neuf zijn een aantal gemengde interreligieuze of niet-katholieke echtparen teken van oecumene in het dagelijks leven.

Heer, dank u voor al wat zij bijdragen aan de christelijke eenheid; wij vertrouwen u hun weg toe, hun gezin, hun Kerk, geef hun de vreugde en de kracht om te blijven getuigen van de eenheid van uw Lichaam.