GEBEDSDIENST
DONDERDAG 30 maart 2023

Jezus, ik vertrouw op u

“Heer, onder het ondraaglijke gewicht van het leed om de gescheiden christenen,
begeeft mijn hart het. Ik vertrouw op U die de wereld heeft overwonnen.
Het is eigen aan de liefde om een hartstochtelijk vertrouwen op te wekken ten aanzien
van degene van wie we houden. Mijn vertrouwen in U is grenzeloos en terecht,
aangezien U de Almachtige bent. Ze werpt me in uw hart, daar waar ik uw gebed
aantref: “Laat hen allen één zijn, Vader, opdat de wereld zou begrijpen dat U mij hebt
gezonden! Vader, dan zullen zij volkomen één zijn!”
Mijn gebed is mijn enige geruststelling. Wanneer? Hoe zal de eenheid tot stand
komen? Wat zijn de obstakels die moeten worden overwonnen? Dat is uw zaak.
Mijn geloof kan mij tot niets anders oproepen dan mee met U te bidden, in U, dat Uw
eenheid er kome, die eenheid die U altijd al wilde, die U op het oog hebt, die U aan het
voorbereiden bent, die U al zou hebben tot stand gebracht indien iedereen, ook ikzelf,
als kristal zouden zijn geweest -tussen wat vanuit de schepping door de christenen tot
U wil opstijgen, en wat vanuit U, weer door de christen, in de wereld wil afdalen”.
Deze gebedsformule is eenvoudig, loyaal. Het is een convergentiepunt waar, onder het
teken van de liefde, de gebeden voor de eenheid van alle ware kinderen van de Liefde,
van alle ware christenen, ook al zijn ze gescheiden, samen kunnen vloeien in het Hart
van Christus … Inderdaad, deze wijze van bidden zal op geen enkele manier de
talrijke dogmatische verschillen die de scheidingen kenmerken verdoezelen,
verzachten of “vertroebelen”. Iedereen ervaart dat heel goed en weet dat heel goed.
Daarom blijft iedereen trouw aan zichzelf en oprecht naar de anderen toe. Moeiteloos,
met grote vleugelslagen, vliegt dit gebed over alle grenzen heen en laat ons allen
samen rusten in het Hart van onze Christus.

Tekst van Abbé Paul Couturier

Uit : Œcuménisme spirituel. Les écrits de l’abbé Paul Couturier. Présentation et commentaire par
Maurice Villain. Préface de S. B. Maximos IV. Casterman, Paris, 1963, pp. 146-147

Voorbeden

VOORBEREID DOOR DE BROEDERS EN ZUSTERS VAN SAINT DENIS DE LA CHAPELLE (PARIJS)

1/ Van 12 tot 15 maart werd in Rome een voorbereidende bijeenkomst
gehouden [in het kader van de komende bisschoppensynode] voor de
“Vergadering van het volk van God” op initiatief van de gemeenschap
van Taizé, die een beroep deed op vele oecumenische partners.

Heer, wij vertrouwen U het initiatief toe van de gemeenschap van Taizé en de
met Taizé verbonden oecumenische gemeenschappen en bewegingen: moge dit
proces een teken van eenheid en solidariteit zijn.

2/ Sinds tientallen jaren zijn er parochies in de bisdommen van Frankrijk en
in andere landen toevertrouwd aan de Gemeenschap van Chemin Neuf met een
zending van evangelisatie onder kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Heer, wij danken U voor deze parochies die aan de gemeenschap Chemin Neuf
werden toevertrouwd, voor hun culturele diversiteit, en wij vertrouwen ze aan U
toe opdat de gemeenschap Chemin Neuf samen met iedere gelovige, uitdrukking
mogen geven aan de christelijke roeping doorheen nieuwe initiatieven.

3/ “Er zijn verschillende genadegaven, maar er is één Geest. Er zijn
verschillende diensttaken, maar het is slechts één Heer. Er zijn
verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die in
alles en in allen tot stand brengt” (1Kor 12, 4-6)

Heer, wij danken u voor de diversiteit en vruchtbaarheid van de verschillende
vormingshuizen van de gemeenschap Chemin Neuf. Moge uw Heilige Geest de
verschillende teams helpen die ervoor zorgen dat deze vormingshuizen de
oecumenische roeping van de gemeenschap over de hele wereld ondersteunen.