GEBEDSDIENST
DONDERDAG 13 april 2023

De pedagogie van de Geest

van 3 april tot 25 mei lezen we uit het boek van Pierre Ganne, s.j. (1904 – 1979), ‘de gave van de Geest, lessen over de h.Geest’ (Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint,  uitg. Le Centurion).

De tijd van de Geest is de scheppingstijd, of de geestelijke tijd, waardoor dit woord zijn volle en onmiddellijke betekenis krijgt, namelijk volgens de Geest.

Wij moeten die leren beleven. Er bestaat een pedagogie van de Geest die ons Christus doet kennen volgens de Geest en niet, zoals de heilige Paulus zegt, “volgens het vlees”.

Het mysterie dat deze pedagogie voor ons aanwijst is dat van de Hemelvaart: het is de sleutel tot Pinksteren, of preciezer gezegd tot de pedagogie van de Geest.

Deze pedagogie van de Geest is een pedagogie van vrijheid, vrijheid die ons door de Geest wordt gegeven, -wat op hetzelfde neerkomt, want onze permanente bekoring is te geloven dat het gebeurd is! Maar God is nooit gebeurd! God is degene die komt, en Hij zal nooit ophouden te komen, eeuwig. Gelukkig maar!

[…]

Elke aanwezigheid, van God, een vader, een opvoeder, in een pedagogie van de vrijheid, is tegelijkertijd afwezigheid. Wij vrezen deze afwezigheid van God zeer, omdat wij haar abstract beleven. Wanneer wij leven, wanneer wij van binnenuit de pedagogie van God begrijpen, en reeds de pedagogie van het Oude Verbond, en wanneer wij alle menselijke pedagogie bekijken, beseffen wij dat er geen pedagogie van de vrijheid bestaat zonder deze aanwezigheid die afwezigheid is. Als we deze twee fasen van aanwezigheid zouden scheiden, zouden we ofwel een verstikkende, infantiliserende aanwezigheid hebben, ofwel een abstracte afwezigheid die eenzaamheid of wanhoop zou zijn, en dus dramatisch. Als opvoeden betekent opvoeden tot vrijheid, dan kan dat niet zonder dat het ouderlijk gezag zich terugtrekt en het kind zich bewust wordt van zijn eigen vrijheid.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, pp 82-83

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Brazilië

  1. Heer, in deze paastijd bidden wij voor allen die met Pasen het doopsel hebben ontvangen, voor alle jonge studenten en jonge professionals die een paasretraite hebben meegemaakt, en voor ieder van ons:  geef ons de vreugde van de Verrijzenis en de genade om die ten volle te beleven!
  2. Heer, wij bidden voor de gezinnen van Brazilië: mogen zij zich met heel hun hart tot de Heer wenden. Mogen vaders zich hun eerste opdracht in het gezin herinneren en hun kinderen zegenen, en mogen de kinderen onder uw bescherming staan.
  3. Heer, wij bidden voor de mensen die vandaag honger en armoede lijden in Brazilië: geef hun de genade en waardigheid om in hun levensonderhoud te voorzien; mogen zij onderweg een luisterend oor, solidariteit en woorden van troost vinden!
  4. Heer, wij bidden voor de gouverneurs en politici: moge uw Geest hen inspireren bij hun handelen, en mogen zij de durf en de kracht hebben om bij te dragen aan initiatieven van rechtvaardigheid en vrede voor het hele Braziliaanse volk, in het bijzonder voor degenen die het meest in nood verkeren.