GEBEDSDIENST
DONDERDAG 20 april 2023

Het mysterie van de Hemelvaart: Aanwezigheid in afwezigheid

van 13 april tot 25 mei lezen we uit het boek van Pierre Ganne, s.j. (1904 – 1979), ‘de gave van de Geest, lessen over de h.Geest’ (Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint,  uitg. Le Centurion).

“Ik ga heen”, zegt Christus, dat wil zeggen: “U zult mij nooit in uw onmiddellijke ervaring hebben, in de onmiddellijkheid van uw ervaring, want als dat zo zou zijn, zou dat bewijzen dat u niet vrij bent”.

Vrijheid is juist geen slaaf zijn van het onmiddellijke, dankzij een oordeel waarvoor ik verantwoordelijk ben, een oordeel dat mij met betrekking tot de werkelijkheid juist de afstand van de vrijheid doet nemen. Dat is alles!

Je hoeft geen christen te zijn om dit te ontdekken. Het is voldoende mens te zijn om de pedagogie van de vrijheid te begrijpen, te beginnen met die van kinderen in een gezin.

Het opmerkelijke van dit infantilisme, dit “immediatisme” – dat ook wel “fideïsme” wordt genoemd, d.w.z. een geloof dat niet meer werkt via bemiddeling van een vrijheid en een geweten – is dat het onmiddellijk leidt tot atheïsme. Want het blijkt dat de mens in deze omstandigheden zijn verantwoordelijkheid, zijn volwassenheid op het niveau van de menselijke problemen, enkel kan vinden door deze onmiddellijke God te verwerpen: hij zit dus klem tussen een atheïsme en een fideïsme.

Hierin is het echte debat gelegen, en het is niet theoretisch, want het gaat om onze verantwoordelijkheid als mens: maakt Christus ons al dan niet tot ten volle verantwoordelijke wezens, of is het God die aan de touwtjes trekt?

Als er al mensen zijn die zouden moeten getuigen dat zij de vrijheid van de mens hebben ontvangen, dan zijn het wel de christenen! En als zij die hebben ontvangen, is dat niet omdat zij slimmer zijn dan anderen, maar omdat God hen roept, en dat daar hun verantwoordelijkheid ligt.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, pp 84-85

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Burkina

1- Voor de jongeren van het Afrikaanse continent:

Heer, U ziet hun dorst naar geluk en een beter leven, U weet hoezeer werkloosheid, ellende en armoede kwellingen blijven die vernederen en opstandig maken en veel van deze jongeren tot migratie drijven. Mogen wij in u de wijsheid en de kracht vinden om, ieder op zijn eigen plaats, ons te verzetten tegen alles wat het algemeen welzijn in gevaar brengt en de waardigheid van de menselijke persoon in het gedrang brengt.

2 – Voor alle kerkleiders:

Heer, wij bidden voor de voorgangers van onze verschillende Kerken (protestants, anglicaans, orthodox, katholiek, enz.) en voor allen die geroepen zijn de liefde van God, geopenbaard in Jezus Christus, te verkondigen allerwegen. Mogen hun woorden en daden, in de kracht van de Heilige Geest, hen tot geloofwaardige getuigen maken, zodat zij het Evangelie verkondigen in woorden, maar ook en vooral door het getuigenis van hun eigen leven.

3 – Vrede in West-Afrika :

Heer, wij vertrouwen aan uw barmhartigheid alle slachtoffers van het terrorisme toe, dat zij bij U de ware vrede mogen vinden; dat ten aanzien van alle ontheemden en behoeftigen onze harten zich mogen bekeren tot solidariteit en broederlijke wederzijdse hulp.

We bidden voor de Afrikaanse leiders en politici, dat zij de politieke dialoog en de integrale en rechtvaardige ontwikkeling van de volkeren onder hun verantwoordelijkheid mogen bevorderen.