GEBEDSDIENST
DONDERDAG 17 JUNI 2021

Gezamenlijke proclamatie van verzoening tussen Tsjechische katholieken en protestanten

in november 2020 na een pijnlijke campagne van “gedwongen terugkeer naar de katholieke kerk” die begon in 1620.

“Hemelse Vader, wij komen tot u aan de vooravond van de verjaardag van de Slag op de Witte Berg. Hier vond  een strijd plaats die onze natie al vier eeuwen heeft geraakt. Op deze plaats vochten troepen die beweerden katholiek of protestant te zijn. Wij erkennen onze schuld omdat wij als uw kinderen ons hebben laten meeslepen door een geweld, in strijd is met het evangelie van de vrede. We bekennen dat wij en onze voorouders zwaar tegen elkaar gezondigd hebben met trots, superioriteitsgevoel, oordeel en geweld. We hebben elkaar van het leven beroofd en hebben ons niet gewend tot U die ons voor uw heerlijkheid heeft geschapen. We vragen nu om uw vergiffenis. We belijden u onze zonde van superioriteit, wanneer we anderen hebben gezien als mensen van mindere waarde die uw gunst niet waard zijn. Vergeef ons dat we elkaar veroordelen als ketters, ongelovigen en afvalligen van het christelijk geloof. We bidden tot u, vergeef de verharding van ons hart. Vergeef ons dat we met deze harde houding niet het ware beeld van God als liefhebbende Vader laten zien. Vergeef ons dat we een vals beeld van God aan ongelovigen hebben gegeven en dat we hen in twijfel en verwarring op een verkeerd spoor hebben gebracht.

We doen nu afstand van al het geweld dat in onze houding voortduurt. We doen afstand van de verharding van ons hart. We doen afstand van trots en superioriteit. Wij doen afstand van oordeel en laster. We doen afstand van al het negatieve erfgoed van onze voorouders, die deze houdingen in hun hart droegen. We doen afstand van pogingen om anderen te manipuleren in naam van God en van politieke of sociale druk. We zullen anderen niet langer zien als vijanden of rivalen, maar als kinderen van dezelfde hemelse Vader die, net als wij, door God geliefd zijn. We doen afstand van gewelddadige pogingen om broeders en zusters van een andere christelijke denominatie te doen overgaan naar onze eigen kerk. Wij doen afstand voor de toekomst van elk machtsmisbruik in gezinnen, politiek, onderwijs, wetenschap, cultuur of de media tegen onze broeders en zusters.

In Jezus Christus zijn wij, voorheen  van elkaar verwijderd , nu naderbij gekomen door het bloed van Christus. In hem is onze vrede, hij verenigde de twee in één toen hij de muur neerhaalde die verdeeldheid zaait en conflict veroorzaakt. Door zijn offer verwijderde hij obstakels om zowel katholiek als protestant tot de ene nieuwe mens te veranderen, waardoor vrede werd gebouwd. Hij verzoent de twee tot één lichaam en doodt hun vijandschap aan het kruis. Hij kwam en predikte vrede, vrede voor ons allemaal. En zo kunnen we in hem samen – katholieken en protestanten – voor de Vader staan in de eenheid van de Geest.’

Proclamatie van verzoening, Witte Berg (Praag), 8 november 2020

Voorbereid door de broeders en zusters Tsjechië

Voorbeden

1/ Op 8 november 1620 vond de Slag om de Witte Berg plaats, nabij Praag, die het begin markeerde van de “recatholisatie” met geweld van het Koninkrijk Bohemen. Bij de 400ste verjaardag van deze pijnlijke gebeurtenis wilde een verzoeningsinitiatief 60 katholieke priesters en 60 protestantse voorgangers samenbrengen op de strijdplaats voor een proces van wederzijdse vergeving en genezing van het collectieve geheugen. Vanwege de pandemie kon de bijeenkomst pas op 8 mei plaatsvinden.
Heer, we bidden dat uw Geest van vrede en eenheid zijn werk in de harten zal doen voor de genezing van herinneringen en voor verzoening binnen het Tsjechische volk.

2/ Het oude stadsplein in het centrum van Praag is een plek vol geschiedenis en conflicten. Op dit plein werden op 21 juni 1621 27 protestantse notabelen geëxecuteerd. Het is ook op dit plein dat in 1918 een Mariazuil werd vernietigd , omdat deze werd beschouwd als een symbool van Oostenrijkse en katholieke overheersing,  en in 2020 werd hersteld, wat veel controverse veroorzaakte en oecumenische relaties ingewikkeld maakte.
Heer, wij bidden tot U voor alle christelijke denominaties die in Tsjechië aanwezig zijn. Geef hen dat ze getuigen van uw liefde ondanks alle obstakels. We bidden in het bijzonder voor de nieuwe aartsbisschop van Praag die de paus in de komende maanden zal benoemen.

3/ In de voorbije jaren is in Tsjechië een oecumenische beweging geboren genaamd “Česko, je nový den” (“Tsjechië is een nieuwe dag”) die christenen van alle richtingen wil samenbrengen door ontmoeting, vriendschap en gebed.
Heer, we bidden tot u voor al die nieuwe scheuten aan de oecumenische beweging. Moge het werk en de inzet van elkeen de dag verhaasten van de zichtbare eenheid van uw kerk.