GEBEDSDIENST
DONDERDAG 27 april 2023

Het mysterie van de Hemelvaart: Aanwezigheid in afwezigheid

van 13 april tot 25 mei lezen we uit het boek van Pierre Ganne, s.j. (1904 – 1979), ‘de gave van de Geest, lessen over de h.Geest’ (Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint,  uitg. Le Centurion).

Wat ons gevraagd wordt, is om te begrijpen dat de ware schepping geen grenzen kent.
Laten wij niet bij degenen horen die grote leidingen (tuyauteries) aanleggen om de Heilige
Geest daarin te laten blazen en niet elders! Veel over-ijverige christenen vallen in die
fout: de Geest moet door hun apostolische leidingen komen, en des te meer omdat men
die op een zeer onbaatzuchtige manier voor Christus en voor de Kerk bouwt! Men
veronderstelt dat Hij daar doorheen zal blazen! Helaas kunnen we er zeker van zijn dat de
Geest er naast zal blazen, -zo kennen we Hem-, en men zal zeer verrast zijn!
Dit betekent niet dat we niet moeten nadenken over ons handelen, maar dat we daar
moeten over nadenken volgens de Geest en met de vrijheid van de Geest. De verleiding is
groot om van de Kerk de enige leiding te maken waarin de Geest moet blazen;
bovendien, omdat de Kerk de kraan openhoudt, krijgt ieder zijn deel volgens zijn positie:
een beetje voor de massa, veel voor de Hiërarchie: dat is de God van de piramides!
Maar het Evangelie zegt dat de energie die de mens bevrijdt hem gegeven is zonder maat
en “zonder onderscheid van personen”. […]
Het uitgangspunt zelf van de pedagogie van de Geest is de aankondiging van Christus: “Ik
ga heen…”, als voorwaarde voor mij om volwassen te worden. En als dit vertrek mij met
droefheid vervult, dan is dat omdat ik de vreugde van de schepping nog niet ken, en die
zal ik niet kennen als ik niet rechtop blijf staan. Ik moet door dit verdriet trekken zoals
men door de woestijn gaat, en beetje bij beetje, met de hulp van Gods genade, zal ik
uiteindelijk een menselijk evenwicht vinden, dat zo slecht nog niet is!

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, pp 86-89

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Libanon

1. Libanon heeft altijd een unieke identiteit gehad door zijn religieuze diversiteit,
zijn geografie en zijn geschiedenis. Het volk probeert te leven en tracht
moeilijkheden te overwinnen door de kracht van het geloof.

Heer, wij vertrouwen aan u alle veranderingen toe in dit land, de presidentsverkiezingen
en alle groeiende economische, politieke en sociale problemen. Begeleid het Libanese volk
zodat het oplossingen vindt voor alle problemen.

2. In Libanon zijn verschillende religies en confessies aanwezig:

Heer, wij vertrouwen u de christelijke en islamitische religieuze leiders toe en al hun
gelovigen. Mogen zij zaaiers van vrede zijn en stichters van interreligieuze broederschap.
Verenig ons allen voor het welzijn van het Land van de Ceders dat U zo dierbaar was,
opdat het een teken wordt van een nieuwe mensheid.

3. De gemeenschap Chemin Neuf in Libanon zet zich in voor kinderen met een
handicap:

Heer, wij vertrouwen u deze missie toe, geef allen die eraan deelnemen de kracht en de
middelen die nodig zijn om deze kinderen te blijven dienen.

4. In de huidige crisissituatie van Libanon, gaan jongeren door de beproeving van
onzekerheid, en verliezen zij hoop in de toekomst van hun land:

Moge de Heilige Geest hun geloof, volharding en hoop op de opstanding van Christus
versterken!
Heer, wij vertrouwen u in het bijzonder de nationale bijeenkomst toe van Libanese
jongeren die deze zomer niet naar de Wereldjongerendag in Lissabon kunnen gaan, geef
hun de genade om een levenwekkende ervaring te beleven van de ontmoeting met u, hun
Verlosser!