GEBEDSDIENST
DONDERDAG 11 mei 2023

De Geest en de Kerk

van 13 april tot 25 mei lezen we uit het boek van Pierre Ganne, s.j. (1904 – 1979), ‘de gave van de Geest, lessen over de h.Geest’ (Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint,  uitg. Le Centurion).

We spreken van de “gave van de Geest” zoals we zeggen dat het geloof een “gave van
God” is. Wat betekent dit eigenlijk? Dat God altijd voorafgaat. Hij heeft ons eerst
liefgehad. Hij heeft ons als eerste lief. Gods geschenk is universeel. Als God niet
universeel is, wie dan wel? Alleen, we leven alsof we dat niet beseffen. God geeft ons
zijn “universele Geest” zonder onderscheid des persoon. En Hij schenkt die Geest, zelfs
voorafgaand aan elke Kerk, welke die ook moge zijn. Dit betekent nog niet dat ieder
mens die gave van de Geest erkent. De gave van God over het hoofd zien of niet
erkennen is een triest avontuur dat iedereen zonder uitzondering overkomt. En als de
geloofsbelijdenis zegt: “Ik geloof in de heilige Geest…, de Kerk”, dan is dat omdat men
zich zeer duidelijk bewust was van dit eenvoudig gegeven dat alles berust op de gave
van de Geest als fundament en dat de Kerk, zonder deze gave, geen betekenis meer
heeft; of beter gezegd, elke betekenis zal aannemen die men maar wenst. Dit kunnen
we – zoals in elk tijdperk – ook nu vaststellen. Van de enorme verspilling van energie in
naam van het geloof, zullen we de gevolgen betalen. Ik heb gemerkt dat gezonde
geesten, die niet aangetast zijn door een quasi-intellectualisme, de gesel bij uitstek,
deze eenvoudige waarheid heel goed begrepen, en daarin de oorsprong van hun
vrijheid van geest herkenden. En de vrijheid van geest komt van de Heilige Geest.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, pp 94

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in de Democratische Republiek Congo

 1. In de Democratische Republiek Congo (DRC) duiken verschillende zogenaamde opwekkingskerken
  op die veel gelovigen aantrekken met hun boodschap, vaak gebaseerd
  op de welvaartstheologie. Helaas weigeren de meeste van deze kerken een oecumenische dialoog.
  Heer, wij bidden voor al deze opwekkingskerken in de DRC: vergroot in allen die het geloof in
  Christus als Redder en Heer belijden in deze paastijd het verlangen om met elkaar in relatie te treden.
  Wij vertrouwen U toe allen die in deze kerken voor een ambt worden opgeleid,
  geef hun de genade om dienaren te worden naar uw hart!
 2. Sinds 2004 ontwikkelt de Chemin Neuf Community in Congo sociale en
  educatieve missies voor jonge Congolezen via centra voor straatkinderen, een
  beroepsopleidingscentrum en een scholencomplex met meer dan 2.000 leerlingen van
  kleuterschool tot middelbare school.
  Heer, we bidden voor de jonge Congolezen die ontgoocheld zijn omwille van een
  onzekere toekomst of ontmoedigd door complexe en gekwetste gezinssituaties. Mogen
  deze jongeren die naar centra of scholen van de Gemeenschap Chemin Neuf gaan,
  troost, steun en hoop vinden.
 3. Begin februari had de stad Kinshasa de grote vreugde paus Franciscus te mogen
  ontvangen voor een bezoek dat zowel pastoraal als politiek was. De paus kon een
  duidelijke en impactvolle boodschap brengen aan zowel de politieke autoriteiten als aan
  de Congolese bevolking, de jeugd en de plaatselijke geestelijkheid.
  Heer, wij danken u voor dit bezoek dat een mooie boodschap van hoop bracht voor het
  land en de Kerk. Geef aan allen die deze boodschap hebben gehoord om ten volle te
  verwelkomen en te integreren datgene wat de paus als een “geestelijk testament” heeft
  nagelaten.
 4. Verschillende Afrikaanse landen worden geconfronteerd met toenemend geweld
  en onveiligheid: in de DRC woedt al meer dan 20 jaar een oorlog in het oosten van het
  land om economische en politieke redenen, in Soedan gaan de dodelijke gevechten
  steeds verder…
  Heer, wij bidden u voor al deze vreselijke situaties, wij vertrouwen u alle slachtoffers van
  gewapende conflicten op dit continent toe. Wil een echte dialoog aanmoedigen tussen
  de verschillende actoren van dit geweld om een weg van verzoening en vrede te openen.