GEBEDSDIENST
DONDERDAG 25 mei 2023

De gaven van de Geest als taak voor de mens

van 13 april tot 25 mei lezen we uit het boek van Pierre Ganne, s.j. (1904 – 1979), ‘de gave van de Geest, lessen over de h.Geest’ (Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint,  uitg. Le Centurion).

De Eenheid van de Kerk is een gave van God. Toch is ze evenzeer een menselijke
taak. Indien ik zo vrijpostig, of lichtzinnig zou zijn om te zeggen: “Heer, ik vraag u
om de eenheid van uw Kerk, maar ik doe er niets voor, ik wil er niets voor doen”,
dan is dat godslastering! Het is zeggen: “Heer, u staat er alleen voor!”
Nee, de eenheid van de Kerk is Gods geschenk maar tegelijk ook een menselijke
opdracht.
[…]
De heiligheid van de Kerk is een geschenk van God. Zéker de heiligheid is dat.
Maar wie zou durven zeggen dat deze heiligheid geen menselijke taak is? Wie
durft tegen God te zeggen: “Maak mij een grote heilige, maar ik beweeg niet”?
Dat is godslastering.
Gave wordt opgave: met andere woorden datgene waardoor heiligheid jouw
taak wordt. En dit is de enige manier om jouw waardigheid en de mijne te laten
samenvallen.
“Ik geloof in de ene, heilige, katholieke Kerk”.
De universaliteit van de Kerk is een geschenk van God. Maar wat een
formidabele menselijke taak! Het is geen abstracte universaliteit. Het gaat erom
dat deze universaliteit werkelijk tot uiting komt door de integratie van zeer
verschillende culturen, enz.. in de geschiedenis van Christus.
[…]
De gave van de Geest in de Kerk bestaat er in om de grenzeloos scheppende
Geest te manifesteren. Het is onze taak te getuigen van deze oneindige
vrijgevigheid met respect voor alle dimensies ervan. Want eenheid is geen
veralgemeende uniformiteit, en universaliteit betekent niet dat alle anderen op
ons moeten gelijken.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, pp 145-146.

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Madagaskar
Aan te passen aan de plaats en de actualiteit….

1/ In Madagaskar zet de gemeenschap Chemin Neuf zich in voor kansarme
kinderen. In de wijken waar zij gevestigd is, in Antsirabe en Antananarivo,
ontvangt de gemeenschap elke middag meer dan 400 kinderen voor een warme
maaltijd, en twee keer per week voor schoolondersteuning.
Heer, wij vertrouwen deze missie aan u toe en bidden voor deze kinderen en hun
families. Geef hen kracht en moed om in vertrouwen te groeien en de
uitdagingen van het leven aan te gaan.

2/ In Antananarivo ligt het Opleidingscentrum LOVASOA (pedagogisch
opleidingscentrum) dicht bij het tehuis van de Gemeenschap Chemin Neuf: deze
nabijheid wordt ook gekenmerkt door de slogan van het centrum – “eenheid in
verscheidenheid” – en door haar roeping – “de jeugd van dit land helpen om
onder het oog van God hun wil en geweten te vormen”.
Heer, wij danken u voor al die plaatsen in dit land waar werkelijk aandacht wordt
besteed aan de opvoeding van jongeren, aan de ontwikkeling van hun geweten,
aan het luisteren naar en het opbouwen van hun eigen wil. Wij bidden voor deze
toekomstige leraren die ervoor gekozen hebben u centraal te stellen in hun
roeping: moge hun werk vrucht dragen!

3/ In november 2023 vinden er presidentsverkiezingen in Madagaskar plaats. Het
land leeft al jaren in extreme armoede en groeiende onveiligheid. In deze
context zijn verkiezingen altijd een bron van spanning en crisis.
Heer Jezus, Vredevorst, stort uw Geest van eenheid, wijsheid en vrede uit over
alle inwoners van Madagaskar! Geef leiders die zich om hun volk bekommeren
en de moed hebben om de loop der dingen te veranderen!