GEBEDSDIENST
DONDERDAG 08 juni 2023

Eén met de mensen…

Als wij Christus willen volgen, dan moeten wij het verlangen naar een geprivilegieerde
plaats van het christendom in deze wereld opgeven; ieder van ons moet ‘één met de
mensen worden’ en deze solidariteit met de mensen van onze tijd serieus nemen.
De kerk heeft zich hier met de prachtige woorden van het begin van het conciliaire
constitutie “Gaudium et spes” toe verplicht:
‘De vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van de hedendaags mens (…) zijn ook
de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van de leerlingen van Christus’.
Laten we niet bang zijn dat we onszelf en onze christelijke identiteit in de menigte
zouden verliezen.
Wij onderscheiden ons niet van de massa om ons heen door een kruis op de vlag of op
de muren van openbare gebouwen, maar door onze bereidheid om ‘de gestalte van een
slaaf aan te nemen’.
Dat is tegelijkertijd wat ons verbindt met mensen met wie wij anders zelf geen
verbinding zouden aangaan. (…) ; zij die zo leven kunnen zowel verborgen ‘zout der
aarde’ zijn als een niet te missen ‘licht der wereld’.

Uit : Thomas Halik, “Ik wil dat jij bent”, hfdst 12

Voorbeden

voorbereid door onze zusters en broeders in België
Aan te passen aan de plaats..

1/ We danken voor de samenkomst van duizenden christenen van verschillende
denominaties, in mei tijdens het “Art of Faith” festival in België, en tijdens
“Opwekking” in Nederland. We bidden dat deze ontmoetingen vrucht kunnen
dragen in beide landen, en een duurzame geloofwaardige getuigenis mag zijn
voor alle generaties.

2/ We bidden voor het Nederlands Christelijk Forum, de Nederlandse tak van het
Global Christian Forum. Meer dan 40 leiders van kerkgenootschappen,
geloofsgemeenschappen en interkerkelijke organisaties komen op 14-15 juni bij
elkaar voor een retraite. We bidden voor vernieuwde diepe relaties over
kerkmuren heen.

3/ We bidden voor alle voorbereidingen voor de Wereld Jongeren Dagen in
Portugal, en speciaal voor alle jongeren met een niet-katholieke achtergrond die
besloten deel te nemen. Dat ze geraakt door Uw Geest zich welkom, gezien en
verbonden zullen weten. En dat Jezus jonge mensen zou roepen Hem te volgen en
te dienen, en er een vernieuwing van de kerk uit kan gaan van deze samenkomst.