GEBEDSDIENST
DONDERDAG 15 juni 2023

Oecumene van het bloed

Uit de Homilie van paus Franciscus tijdens de eucharistieviering voor de martelaren van Oeganda, in het katholieke heiligdom van de martelaren van Namugongo (Oeganda), zaterdag 28 november 2015

Vanaf het tijdperk van de apostelen tot op onze dagen is er een grote wolk van
getuigen opgestaan ​​om Jezus te verkondigen en de kracht van de Heilige Geest
laten zien. Vandaag gedenken we dankbaar het offer van de Oegandese
martelaren, wier getuigenis van liefde voor Christus en zijn Kerk werkelijk “tot
het einde van de aarde” is gegaan. We gedenken eveneens de Anglicaanse
martelaren wier dood voor Christus getuigt van de oecumene van het bloed. Al
deze getuigen koesterden de gave van de Heilige Geest in hun leven en gaven
vrijelijk getuigenis van hun geloof in Jezus Christus, zelfs ten koste van hun
leven, voor velen op jonge leeftijd.
Ook wij hebben de gave van de Geest ontvangen, om ons tot zonen en
dochters van God te maken, maar ook om van Jezus te getuigen en Hem overal
bekend en geliefd te maken. […] Elke dag worden we opgeroepen om de
aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven te verdiepen, om de gave van
zijn goddelijke liefde “aan te wakkeren” zodat we een bron van wijsheid en
kracht mogen zijn voor anderen.
[…]
Als wij, zoals de martelaren, dagelijks de vlam van de gave van de Geest die in
ons hart woont, aanwakkeren, dan zullen we zeker de missionaire discipelen
worden waartoe Christus ons roept. Natuurlijk voor onze families en vrienden,
maar ook voor degenen die we niet kennen, vooral degenen die misschien
onvriendelijk of zelfs vijandig tegenover ons staan. Deze openheid voor
anderen begint eerst in de familie, in onze huizen waar naastenliefde en
vergeving worden geleerd, en waar de barmhartigheid en liefde van God wordt
gevonden in de liefde van onze ouders. Het komt ook tot uiting in onze zorg
voor ouderen en armen, weduwen en wezen.

Voorbeden

Aan te passen aan de plaats.

 1. Heer Jezus Christus, wij danken U voor de Bible Society in Oeganda die vorige
  maand een oecumenische conferentie over het huwelijk heeft georganiseerd in
  Mbarara. Geef de deelnemers aan dit dienstwerk, afkomstig uit verschillende
  christelijke denominaties, de apostolische ijver om het evangelie te
  verkondigen in de steden en dorpen waarheen u hen hebt geroepen.
 2. Heer Jezus, Gij die gebeden hebt dat we allen één zouden zijn, we bidden U
  voor de eenheid van de Anglicaanse gemeenschap in Oost-Afrika die door
  elkaar geschud werd en verdeeld is inzake ethische kwesties.
 3. De viering van Oegandese martelaren is erg belangrijk voor de Oegandezen.
  Heer Jezus, moge hun leven een bron van inspiratie zijn voor christenen en
  voor de eenheid van uw kerk.