GEBEDSDIENST
DONDERDAG 22 juni 2023

In de Kerk zijn we allen één en Christus is het hoofd

De heilige Porphyrios

De h.Porphyrios [porˈfiːrius], een Griekse monnik en priester die in 1991 stierf, werd in november
2013 formeel heilig verklaard door de Heilige Synode van de Oecumenische Patriarch. De
samenstellers van dit boek merken op dat ‘de laatste woorden die men van zijn lippen hoorde komen,
de woorden waren uit het hogepriesterlijk gebed van onze Heer dat hij zo liefhad en zo vaak
herhaalde: dat zij één mogen zijn’.

“Christus wordt geopenbaard in die eenheid tussen Zijn liefde en wijzelf: de
Kerk. In mijn eentje ben ik de Kerk niet, maar samen met jullie. […]
“Het belangrijkste is dat we de Kerk binnengaan – dat we ons verenigen met
onze medemensen, met de vreugde en het verdriet van elkeen, dat we die ook
voelen als de onze, dat we voor iedereen bidden, dat we zorg dragen voor hun
redding, dat we onszelf vergeten, dat we alles voor hen doen, net zoals
Christus dit voor ons heeft gedaan. In de Kerk worden we één met elke
ongelukkige, lijdende en zondige ziel. […]
“Als we onszelf afscheiden van anderen, zijn we geen christenen. We zijn echte
christenen als we ons diep bewust zijn dat we leden zijn van het mystieke
lichaam van Christus, van de Kerk, in een ononderbroken liefdesrelatie – als we
verenigd leven in Christus, dat wil zeggen, als we verbondenheid ervaren in zijn
Kerk met een gevoel van één te zijn. Daarom bidt Christus tot zijn Vader, dat zij
één mogen zijn. Hij herhaalt dit gebed keer op keer en de apostelen
benadrukken het overal. Dit is het meest diepgaande aspect, de meest
verheven betekenis van de Kerk. Hier ligt het geheim: dat allen als één persoon
in God verenigd zijn.”

Wounded by Love – The Life and the Wisdom of Saint Porphyrios
Gewond door de liefde – Het leven en de wijsheid van de heilige Porphyrios
Oorspronkelijk gepubliceerd in het Grieks onder de titel Γέροντος Πορφυρίου
Καυσοκαλυβίτου, Βίος καὶ Λόγοι (2003).
Denise Harvey (uitgever), 2005 pp. 88-89

Voorbeden

Voorbereid door onze zusters en broeders in de Verenigde Staten
Aan te passen aan de locatie

 1. Heer, wij danken u voor de uitnodiging om de Community at the Crossing in
  New York op te richten, en voor alle verschillende mensen en groepen die
  samen met ons deze visie mogelijk hebben gemaakt – in het bijzonder de
  alumni van de Community of St Anselm die in de VS wonen. We vertrouwen u
  de eerste groepsleden toe en de laatste voorbereidingen in de zomer . We
  vragen dat uw wil mag geschieden in en door dit project.
 2. We bidden voor de pelgrimstocht door New York City die op 30 september
  door verschillende kerken en groepen wordt georganiseerd als
  satellietevenement voor de oecumenische gebedswake Together 2023 van
  Taize in Rome. Moge het ‘Walk Manhattan’ evenement een gelegenheid zijn
  voor echte ontmoetingen en een ervaring van hernieuwd geloof, vrede en
  vreugde.
 3. Wij vertrouwen U de stichting van de Chemin Neuf Community in de
  Verenigde Staten toe en wij danken U voor de verschillende kerken en
  geloofsgroepen waarmee wij relaties hebben kunnen opbouwen, waaronder
  het Joods Theologisch Seminarie, de United Methodist Church, de Grieks-
  Orthodoxe Kerk en de Amerikaanse Karpatisch-Russisch-Orthodoxe Kerk, de
  Kerk van de Nazarener en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Amerika. In het
  bijzonder vragen we u om de Episcopaalse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk
  in de stad New York te zegenen.