GEBEDSDIENST
DONDERDAG
12 oktober 2023

Laudate Deum

De Bijbel vertelt ons : “en God zag al wat Hij geschapen had, en het was zeer goed” (Gn 1, 31). Aan Hem behoren “de aarde en al wat daarop leeft” toe (Dt 10, 14). Daarom zegt Hij ons: “Het land zal niet verkocht worden met verlies van alle rechten, want het land is van Mij en jullie zijn slechts vreemdelingen en gasten bij Mij” (Lev 25:23). Bijgevolg “impliceert deze verantwoordelijkheid voor een land  -dat God toebehoort-   dat menselijke wezens, begiftigd met intelligentie, de wetten van de natuur en het delicate evenwicht tussen alle schepselen van deze wereld respecteren”.

Jezus “kon anderen uitnodigen om aandachtig te zijn voor de schoonheid die in de wereld bestaat, omdat hij zelf voortdurend in contact stond met de natuur en er met genegenheid en verwondering aandacht aan schonk. En wanneer hij door alle uithoeken van zijn land trok, kon hij stilstaan bij de schoonheid die zijn Vader had gezaaid, en hij nodigde zijn leerlingen uit om een goddelijke boodschap te herkennen in de dingen “.

De joods-christelijke visie op de kosmos verdedigt de bijzondere en centrale waarde van de mens te midden van het wonderlijke concert van alle wezens, maar vandaag zijn we verplicht te erkennen […] dat zonder de andere schepselen het menselijk leven onbegrijpelijk en onhoudbaar is, want “wij en alle wezens van het universum zijn verenigd door onzichtbare banden en we vormen een soort universele familie, een sublieme gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, teder en nederig respect”.

Ik nodig iedere mens uit om ons te vergezellen op onze tocht van verzoening met de wereld die ons onthaalt, en om deze aarde mooier te maken met een eigen bijdrage, want deze toewijding houdt verband met onze persoonlijke waardigheid en grote waarden.

Uit de encycliek LAUDATE DEUM van paus FRANSISCUS ,  paragrafen 62, 64,67, 69

Voorbeden

Voorbereid door onze zusters en broeders van de Foyer Henri Planchat
Aan te passen aan de locatie

1.        Het offensief van Azerbeidzjan in Nagorno-Karabach op 19 september heeft geleid tot een massale uittocht van Armeniërs, gedwongen om het land te verlaten waar ze al 3000 jaar wonen, terwijl de internationale gemeenschap zwijgt over het geweld waaraan ze worden onderworpen.

Heer, inspireer gevoelens van rechtvaardigheid en dialoog in de leiders van Azerbeidzjan, Rusland en Armenië, zodat de waardigheid en het geloof van alle inwoners van deze regio worden gerespecteerd.

2.        Op woensdag 4 oktober opende de slotfase van de synode over synodaliteit in de katholieke Kerk.

Dankbaar voor wat werd ervaren op de bijeenkomst ‘Together’ van 30 september te Rome, vertrouwen we deze tijd van de Synode aan U toe, Heer.  Kom en zegen alle deelnemers, vooral hen die geen deel uitmaken van de katholieke Kerk. Moge deze gebeurtenis een gelegenheid zijn voor broederlijke en kerkelijke toenadering tussen broeders en zusters van verschillende christelijke denominaties.

3.        Sinds enkele weken vergroot de spanning in het Heilige Land , en dit heeft  sinds afgelopen zaterdag opnieuw tot extreme gewelddaden  geleid.

Heer, in het licht van deze verdeeldheid en het onvermogen van mensen om samen te leven, smeken we om uw geest van verzoening, openheid en vrede, zodat het wonder van eenheid moge plaatsvinden, vooral in deze regio.

4.        Als vervolg op ‘Laudato si’  en als antwoord op de klimaatcrisis heeft paus Franciscus zojuist de Apostolische Exhortatie “Laudate Deum” (Looft God) gepubliceerd.

Heer, wij danken u voor alle mannen en vrouwen van goede wil die zich elke dag inzetten om onze tijdgenoten bewust te maken van de levensbelangrijke zaak van het behoud van ons gemeenschappelijk huis. We bidden U voor de reeds afgelegde weg en vertrouwen aan U toe de leiders die weer zullen samenkomen bij de volgende COP 28 .