GEBEDSDIENST
DONDERDAG
19 oktober 2023

De schepping, openbaring van God

Het ontwikkelen van een christelijke eco-spiritualiteit vereist dat we ons losmaken van een aantal godsbeelden die wijdverspreid zijn in de monotheïstische tradities. Als God de Schepper van de wereld is, betekent dit niet dat hij een alleenheerser is die gans alleen de schepping bestuurt en alles op absolute wijze in de hand heeft. Hoewel God overal aanwezig is, is hij geen invasieve, totalitaire aanwezigheid. Zijn almacht is niet willekeurig, maar wijs en barmhartig. De God die zichzelf heeft geopenbaard in Jezus Christus regeert niet door te overheersen, door het uitoefenen van heteronome macht, maar door samenwerking. Niet als een despoot, maar met de gevoeligheid en kracht van een kunstenaar. Niet als een autoritaire vader, maar als een moeder-vogel die haar nest verzorgt met de warmte van de Heilige Geest. Hij is een God van “kenosis” die zich “terugtrekt” om ruimte te laten voor vrijheid en autonomie van zijn schepselen. “Hij bestuurt heel zijn schepping zodanig dat de schepselen zelf hun eigen bewegingen kunnen voortbrengen en sturen. Want hoewel ze zonder hem niets zijn, zijn zij ook niet wat hij is. God staat toe dat schepselen aan zichzelf toe te behoren, dat ze hun stuwende en creatieve energie de vrije loop laten. Natuurlijk met het risico dat het kwaad gebeurt, maar nog meer met een onmetelijk vertrouwen in wat hij heeft geschapen.

Gods scheppen van de wereld is fundamenteel een daad van liefde en geloof. Scheppen is geboorte geven aan iets anders, iets aparts, iets nieuws. Tussen de Schepper en zijn schepping bestaat er dus niet alleen continuïteit […] maar ook een relatieve discontinuïteit […]. Het is deze ontologische kloof, dit primaire onder-scheid zonder af-scheiding, deze relatieve andersheid..   die voorkomt dat de kosmos wordt opgeslokt en wordt opgelost in het goddelijke, en vice versa.

Uit : « La terre comme soi-même, repères pour une écospiritualité »
de Michel Maxime EGGER, éd. Labor et Fides, 2012, p.155-156

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in de Abbaye des Dombes

1-  De opkomst van nieuwe gewapende conflicten en het blijven voortduren van bestaande conflicten veroorzaken een toename van het aantal slachtoffers over de hele wereld: Oekraïne, Armenië, Palestina en Israël. Deze situaties brengen de kwetsbaarheid aan het licht, van onze samenleving, onze relaties en onze prioriteiten.

Heer, laat ons niet onverschillig worden bij deze hardnekkige situaties, maar geef ons de kracht om ervoor te bidden en om onze hoop levend te houden. Geef dat we vredestichters zijn op de plaats waar we zijn, opdat de wereld uw vrede mag leren kennen.

2 – Elk jaar brengen tientallen jongeren van over de hele wereld, waaronder christenen van verschillende denominaties, 2 tot 6 weken door in de Abdij Notre Dame des Dombes. Deze jongeren, met de naam ‘work-aways’, delen het dagelijks leven van gebed en dienstbaarheid binnen de gemeenschap Chemin Neuf .

Heer, vernieuw in ons het verlangen om iedereen welkom te heten die u ons stuurt. Verbreed onze horizon en geef ons de kracht om te getuigen van uw aanwezigheid voor allen die u niet kennen.

3. Bij land-arbeid worden mensen soms geconfronteerd met onverwachte situaties. Klimaatverandering verstoort het ritme van de natuur en veroorzaakt extreme weersomstandigheden waardoor sommige boeren niet meer kunnen leven van de vruchten van hun arbeid.

Heer, inspireer ons tot een nieuwe manier om met deze veranderingen om te gaan, om ons in te zetten voor het behoud van ons gemeenschappelijke huis en om hen die het land bewerken naar waarde te schatten.

4. Veel volken lijden onder het optreden van hun politieke leiders, onder de gevolgen van corruptie en totalitaire regimes.

Heer, in al deze situaties van onrecht, smeken wij om uw Geest van mededogen, onderscheidingsvermogen en wijsheid voor al wie verantwoordelijkheid bekleden in de wereld van de politiek. Mogen zij geïnspireerd worden door uw rechtvaardige en welwillende manier om over uw schepping te heersen.