GEBEDSDIENST
DONDERDAG
26 oktober 2023

Christus kijkt ons met liefde aan

Tijdens de oecumenische gebedswake van 3 augustus 2023, tijdens de Wereldjongerendagen in de São Domingos-kerk in Lissabon,  hoorden we een verhaal uit het Evangelie volgens Lucas,  waarbij Jezus antwoord geeft op de vraag van een Schriftgeleerde: “Wie is mijn naaste?” » […]

Dit verhaal nodigt ons uit om te ontdekken dat Christus ons aankijkt met liefde. In hem komt God de gewonde mensheid nabij. Hij komt niet om te veroordelen, maar om te verzorgen en om te genezen. En hij nodigt ons op onze beurt uit om hetzelfde te doen.

Ja, we kunnen de barmhartigheid van Christus in ons toelaten en ons laten zenden naar wie gewond zijn. Laten we, zoals de Samaritaan, er niet voor terugdeinzen om tegemoet te treden wie langs de kanten  van onze wegen worden achtergelaten. Ik denk dan in het bijzonder aan het groeiend aantal migranten over de hele wereld.[…]
Na het verhaal vindt er een ommekeer plaats, omdat Jezus aan de Schriftgeleerde vraagt: “Wie van deze drie was volgens jou de naaste van dit slachtoffer? » De naaste is niet langer enkel de ander die ik moet liefhebben, helpen of redden, maar degene die zelf er is om lief te hebben, te helpen en te redden.[…]
Uit deze tekst kan ook een mooie oproep klinken als we aan de eenheid onder de christenen denken. Als we broeders en zusters in Christus zijn, hoe kunnen we dan niet een oproep zien om dringend ons te verzoenen, om de wonden van onze verdeeldheid te helen, om samen hulp te bieden aan degenen die lijden?

Meditatie van broeder Alois (Taizé)

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Berlijn

Aan te passen aan de plaats

1) Meer dan 60 kerken en christelijke verenigingen uit Duitstalige landen kwamen op woensdag 18 oktober 2023 online samen rond het initiatief “Deutschland betet” (Duitsland bidt), voor een oecumenisch gebed voor vrede in het Heilige Land.

Heer, in dit ogenschijnlijk hopeloze conflict tussen de twee volken van uw Beloofde Land bidden wij tot U om een geest van onderscheidingsvermogen en wijsheid bij de politieke leiders, en om een geest van troost, hoop en vergeving bij de overlevende slachtoffers van geweld aan beide kanten.

2) In verband met de huidige situatie in het Midden-Oosten nemen antisemitische opvattingen en daden ook in Duitsland toe. Deze week werd een Berlijnse synagoge aangevallen en de Joodse gemeenschap wordt nog steeds bedreigd.

Heer, wij bidden tot U voor een vreedzaam en begripvol samenleven tussen de verschillende ideologische en religieuze groeperingen in Duitsland. Geef ons allen een geest van tolerantie en wederzijds respect om de verspreiding van haat te voorkomen.

3. Op 31 oktober vieren we in Duitsland de Dag van de Reformatie. We denken in het bijzonder aan onze Lutherse broeders en zusters. We danken u ook voor onze broer Oliver Matri, die sinds september 2023 in Berlijn werkt als de eerste protestantse dominee van de Chemin Neuf-gemeenschap in Duitsland.

Heer, wij bidden  U voor de oecumene in Duitsland.  Zegen alle initiatieven tussen de verschillende protestantse kerken en de katholieke kerk. Geef ons uw geest van eenheid en een blik van liefde voor elkaar. Laat Oliver ook een teken en een instrument van uw eenheid zijn, waar u hem ook roept.