GEBEDSDIENST
DONDERDAG 9 november 2023

Naastenliefde, sleutel tot echte dialoog

Waar naastenliefde heerst, daar is God. Maar het is moeilijk om naastenliefde te laten heersen omdat elk van ons gekneed is door egoïsme, trots en misplaatste eigenliefde; ja, wij allemaal, buitenlanders zowel als inwoners van Madagaskar, zijn in de greep van egoïsme. We moeten ons voortdurend inspannen om ons daaraan te onttrekken, maar we raken er nooit eens en voorgoed uit. Nooit raken we vol van ware naastenliefde; we worden, we moeten worden: minder egoïstisch en minder trots, elke dag, zodat we een beetje meer naastenliefde betonen.

Dit is de sleutel tot echte dialoog… Als we ons daartoe nederig en geduldig inspannen, zonder ooit ontmoedigd te geraken, zullen we de waarheid kunnen zeggen zonder bitterheid, objectief en bovenal met de oprechte wil om op te bouwen en niet te vernietigen, om aan te moedigen en niet te ontmoedigen.

Ik heb geprobeerd deze inspanning te leveren, maar zoals altijd is er een afstand tussen wat we wilden bereiken en wat we daadwerkelijk hebben bereikt, tussen de christelijke naastenliefde die we in elk van onze woorden wilden leggen en de middelmatige werkelijkheid van wat er daadwerkelijk is gezegd.

Wie kan dit tekort aanvullen? Wie kan rechtzetten wat verkeerd is gegaan? Wie kan verzachten wat hard is geweest? Niemand anders dan Hij die onze zonden en ellende op Zich nam. Aan Hem, en aan Hem alleen, vertrouw ik de dialoog tussen ons toe. Hij wil dat we elkaar als broeders liefhebben. Moge Hij ons daarbij helpen en moge Zijn Genade in ons niet tevergeefs zijn.

Meditatie-tekst ontleend aan Remy RALIBERA, s.j, “Vahaza et Malgaches en dialogue”, Saint Paul 13323, 1966, p.87
In Malagasy (de taal van Madagaskar) betekent het woord vazaha “buitenlander” en verwijst het bij uitbreiding naar een persoon van blanke Europese afkomst.

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van Madagaskar

1. Dit jaar heeft de Charismatische Vernieuwing in Madagaskar haar 50ste verjaardag gevierd. Gebedsgroepen zijn nu aanwezig in verschillende steden en hun ledenaantal groeit.

Dank U Heer voor wie, luisterend naar de Heilige Geest, het aangedurfd hebben om deze gebedsgroepen op te richten. We vertrouwen U de weg toe die voor ons ligt en we vragen U dat deze beweging meer en meer ten dienste mag staan van de eenheid onder de christenen.

2. Te midden van een politieke, sociale en economische crisis wordt het volk van Madagaskar opgeroepen om naar de stembus te gaan voor de presidentsverkiezingen, op 16 november.

Heer, we bidden voor vrede in Madagaskar, voor een bevolking die vandaag verdeeld is en op de rand van een burgeroorlog staat. Bidden we dat de beleidsmakers proberen bij te dragen aan vrede en aan wederzijdse opbouw van het algemeen welzijn.

3. De Protestantse Lutherse Gemeenschappen en sommige Gereformeerde Kerken vierden op 31 oktober het Feest van de Reformatie ter herdenking van de Protestantse Reformatie.

Heer, wij zegenen u voor het getuigenis, in woord en daad, van al onze luthers-gereformeerde broeders en zusters over de hele wereld. Heer, we bidden dat we onze harten in uw Woord mogen laten wortelen, zodat we de naam die we als christenen dragen eer aandoen!