GEBEDSDIENST
DONDERDAG 16 november 2023

De heilige Geest is de geest van Gods liefde

Er is maar één aanleiding waarbij de heilige Geest zich terugtrekt, waar Hij het zwijgen er toe doet, en dat is wanneer we zelfgenoegzaam en ongehoorzaam zijn. De heilige Geest aanvaardt zelfgenoegzaamheid en ongehoorzaamheid nooit! De heilige Geest is de geest van Gods liefde, en liefde betekent jezelf helemaal geven. Het is de heilige Geest die altijd bewerkt dat je jezelf volledig geeft, met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht; en dat je altijd vraagt, als een kind: “Heer, wat nu? Hier ben ik, uw kind, ga door (met uw werk); ik wil nog steeds helemaal vervuld, helemaal verzadigd, helemaal vernieuwd worden; ik wil branden van deze liefde”.

Doorheen de geschiedenis van het christelijke Westen
hebben wij onze eigen signatuur aangebracht,
waarbij wij weinig ruimte hebben gelaten voor de heilige Geest,
waarbij wij Hem telkens opnieuw grenzen hebben gesteld,
waarbij wij Hem hebben buitengesloten,
waarbij Hij in onze Kerken alleen volgens de regels kon werken,
waarbij wij Hem in het gareel hebben gehouden
en Hem hebben getemd tot in de liturgische formule.

We moeten dan ook niet verwonderd zijn dat er een hele afstand overbrugd moet worden vooraleer onze geest, ziel en lichaam die vervulling van de heilige Geest volledig kunnen ontvangen. Vaak is ons hart als een wedstrijdpiste met vele, vele hindernissen. En ook met veel angsten, zodat er vaak tijd over gaat vooraleer de heilige Geest het centrum van ons wezen kan bereiken en we helemaal dit kind-zijn kunnen binnentreden.

De heilige Geest echter is er klaar voor!

Deze liefde van God overwint alles.

Met elk gebaar echter dat we maken – misschien gewoon door onze handen op te heffen of door neer te knielen om te bidden – zal God opnieuw antwoorden. God zegt: “Als u uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal ik u de heilige Geest geven (Lucas 11, 13). Ik wil jullie toch bekleden en liefhebben met deze tederheid en deze kracht, en ik wil in jullie dit volle leven laten ontvlammen”.

uit “Vader. Een kijkje in het hart van God” door Geri Keller, p 126-127.

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters in Zwitserland

1/ Zwitserland is een federaal land, rijk aan verscheidenheid: verscheidenheid aan talen, christelijke denominaties, politieke overtuigingen… Het is een uitdaging om met elkaar in eenheid te leven zonder te vervallen in onverschilligheid onder het mom van respect voor anderen.

We danken U, Heer, voor alle initiatieven van samenwerking en ontmoeting die U laat groeien. In het bijzonder vertrouwen wij u de sessies en plaatsen toe waar de gemeenschap Chemin Neuf samenwerkt met anderen en waar de uitdagingen van eenheid aanwezig zijn: het Metanoïa-festival, de pastoraal met echtparen en het jeugdpastoraat in Fribourg, de Evangelische Kerk in Luzern… Moge uw Geest de eenheid in het hart van het Zwitserse volk blijven bevorderen.

2/ Heer, wij danken u voor de visie “Jesus Celebration 2033” en het initiatief “Decennium van de Verrijzenis 2023-2033”, dat goed van start is gegaan en waarin we op weg zijn naar 2033, jaar van de 2000e verjaardag van de Verrijzenis van Jezus Christus.

We bidden dat alle christenen en alle christelijke kerken op weg mogen gaan en dichter bij elkaar mogen komen, om een getuigenis van verbondenheid te geven aan de wereld, en dat ze zich mogen inzetten voor meer gerechtigheid en vrede.

3/ Nicolaus von Flüe en zijn vrouw Dorothée waren vredestichters in het Zwitserland van de 15e eeuw. Zij verdedigden de overtuiging dat de verschrikkelijke conflicten die de wereld verscheuren het gevolg zijn van een algemeen gebrek aan innerlijk leven.

Heer, wij vertrouwen u ons kunstproject toe dat zich in het klooster van Bethaniën mag realiseren: “Niklaus & Dorothee Alive”, met als centrale thema: “Van oorlog naar duurzame vrede”. Kom en leid alles ten goede. Moge deze meeslepende ‘immersieve’ tentoonstelling, die cultuur, geschiedenis en spiritualiteit verenigt, spoedig de harten raken van de mannen en vrouwen van onze tijd .

4/ Heer, wij vertrouwen u alle plaatsen in de wereld toe waar conflict en oorlog woeden: zend uw Heilige Geest, uw Geest van Wijsheid en Vrede, uw Geest van Liefde en Waarheid naar alle leiders en naar alle beleidsmakers in onze wereld. Geef hen de vrijheid om te handelen in overeenstemming met uw wil.