GEBEDSDIENST
DONDERDAG 30 november 2023

Goede Herder

uit een preek van Augustinus over de Goede Herder

5. Hoe komt het dan dat u, goede herders, wanneer u dé Goede Herder vernoemt, naar slechts één iemand verwijst? Waarom anders dan omdat u in deze ene Herder de eenheid zelf wil prediken. En inderdaad, eminenties, de Heer gaat gebruik maken van mijn ambt om zijn gedachte duidelijker aan u uit te leggen; terwijl Hij u door het Evangelie onderricht en Hij lijkt te zeggen: “Luister naar wat Ik jullie met deze woorden ‘Ik ben de goede Herder’ wilde leren; als ik zo gesproken heb, dan is dat omdat alle anderen, al die goede herders, mijn ledematen zijn. Eén hoofd, één lichaam, één Christus. Dus er is de Herder van de herders, de herders van de Herder, en de schapen met hun herders onder het leiderschap van de Herder. Deze leer is niets anders dan die van de apostel Paulus: “Want gelijk het lichaam één is en vele ledematen heeft, en al de ledematen van het lichaam, door ledematen te zijn, één lichaam vormen, zo dan is Christus” (I Kor. 12:12). Als Christus zo dan is, kunnen we zeggen dat Christus, die in zijn persoon alle goede herders vertegenwoordigt, ons de eenheid predikt door te zeggen: “Ik ben de goede Herder”: Ik bén het; Ik ben de enige; met mij zijn allen één die met mij in eenheid verbonden blijven. […]

10. Luister, broeders, ik dring er op aan, ik verzoek u, ik smeek u […] : heb deze Kerk lief, blijf in deze Kerk, wees zelf deze Kerk. Heb de goede Herder lief, deze prachtige Echtgenoot die niemand bedriegt, die niemand verloren wil laten gaan. […]

Uit Augustinus, A., «Sur l’unité de l’Eglise (Sermon CXXXVIII)»,
dans Les plus beaux sermons de saint Augustin, II, Paris 1986, 257-270.

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters in Rome

1/ Begin november werd in Rome dominee Tara Curlewis geïnstalleerd als eerste oecumenische verbindingspersoon voor de ‘World Communion of Reformed Churches’, wereld-gemeenschap der gereformeerde kerken. Haar installatie vond plaats in de Waldenzer evangelische kerk.

Christus, we bidden voor de bediening van eenheid van dominee Tara Curlewis, en voor alle mannen en vrouwen die in Rome werken voor de eenheid van uw Kerk in de vele vertegenwoordigende lichamen.

2/ Al meer dan 30 jaar werkt de Anglicaanse Kerk aan de verspreiding van Alpha, een programma voor de herontdekking van het christelijk geloof. Om zich voor te bereiden of te sterken in dit apostolaat, konden enkele van onze broeders met vrucht deelnemen aan de Alpha-leader-opleiding in Londen.

Christus, geef ons een ‘stroom van energie’ om de vreugde U te kennen met anderen te delen, zeker nu Alpha in de komende weken opstart in de parochie-communiteit van Sint Vito.

3/ Op de bijeenkomst van Charis Catholic Renewal begin november bevestigde Raniero Cantalamessa dat “de passie voor christelijke eenheid in het DNA van de charismatische vernieuwing zit”.

Christus, moge uw Geest ons steeds meer openen om onze broeders en zusters te ontmoeten en om gezamenlijk te werken aan de eenheid van uw Kerk.

4/ In het Heilige Land hebben de patriarchen en verantwoordelijken der christelijke kerken een verklaring afgelegd uit solidariteit met het Armeense patriarchaat. Want in de afgelopen weken is de Armeense wijk geconfronteerd met groepen kolonisten die proberen om hen te onteigenen.

Christus, u die onze aarde bewoonde, geef aan allen die haar vandaag bewonen dat ze gerechtigheid en vrede zoeken.