GEBEDSDIENST
DONDERDAG 11 januari 2024

Van begin tot eind

Konden we maar bij elke dageraad de nieuwe dag verwelkomen als het begin van een nieuw leven!… “Wie zich naar God toe beweegt, gaat van begin tot eind.

Weten we dat? God begraaft ons verleden in het hart van Christus en hij zal voor onze toekomst zorgen.

Als we ons menselijk hart zouden kunnen doorgronden, dan zouden we tot onze verrassing er de verwachting ontdekken van een onzichtbare aanwezigheid, vluchtig of blijvend.

Als we schokken of zelfs ontwrichting ervaren in ons leven, dan is de Opgestane daar aanwezig. Hij zou ons kunnen zeggen: als je op de bodem van een beproeving zit, dan sta Ik ónder jouw wanhoop. En onthoud ook: Ik ben ook aanwezig in de diepten van elke oplichtende hoop.

Blaas op elke vluchtige last zoals een kind op een droog blad. Klamp je niet vast aan zorgen zoals een hand aan een doornstruik, maar laat los. Geef aan Christus over wat je hart kwelt.

Als je bij mislukkingen en ontmoediging blijft stilstaan, verstarren de vezels van je ziel. Bij elk nieuw begin kunnen de vrede des harten en de vreugde van het Evangelie ons leven veranderen.

De Heilige Geest vervult ons met gaven. Hoe kunnen we ze onderscheiden en hoe durven we erin geloven?

Komt er twijfel in ons op? Het is niets om je zorgen over te maken, we hoeven er niet door in paniek te geraken.

Wie toehoort, overdag evenzeer als tijdens de nachtwake, wie de gaven van de Heilige Geest verwelkomt, zal ontdekken dat wie bijna niets heeft, toch alles heeft.

Frère Roger van Taizé (2023): J’irais jusqu’au bout du monde – Fragments inédits 1991-2005,
Les Presses de Taizé, Salvator, pp.74-75

Voorbeden

Voorbereid door de broeders en zusters te Chartres

Aan te passen aan de plaats

1. Bij dit begin van 2024 zijn er nog steeds veel landen in oorlog:
Daarom, Heer, bidden wij om vrede:
– Vrede tussen Rusland en Oekraïne
– Vrede tussen Palestina en Israël
– Vrede in Oost-Congo
– Vrede in Jemen
– Vrede in de Sahel
– Vrede in Soedan
– Vrede in Birma
– Vrede in Somalië
– Vrede in Syrië
– Vrede op zoveel andere plaatsen die lijden onder geweld.

2. Heer, wij bidden U voor de eenheid tussen onze Kerken:

– Voor eenheid tussen de Orthodoxe Kerken: moge de weg, die met Kerstmis is ingeslagen tussen de Bulgaarse Kerk en patriarch Bartholomeus van Constantinopel, voor allen een teken van uw verbond worden.

– Voor de eenheid van de Katholieke Kerk: mogen de spanningen rond de publicatie door het Vaticaan van Fiducia supplicans , een ‘verklaring’ van het Dikasterie voor de Geloofsleer, over de pastorale betekenis van zegeningen, een gelegenheid zijn voor de katholieke gelovigen tot grotere dialoog en broederlijkheid.

– Voor de Anglicaanse Kerk: dat het élan van “samen op weg gaan, luisteren en getuigen” op de Lambeth Conferentie in 2022, waar alle bisschoppen van de Anglicaanse Kerk bijeenkwamen, vruchten blijft dragen voor de Eenheid.

3. Heer, wij vertrouwen aan u toe alle vormingscentra, op de vijf continenten, van de Gemeenschap Chemin Neuf. We bidden deze week in het bijzonder voor de studenten van het Centre Sèvres in Parijs en voor allen die op 11 januari een debatavond met hen zullen bijwonen, ter gelegenheid van de publicatie van het laatste document van de Groupe des Dombes, getiteld: « De toutes les nations »… Pour la catholicité des Églises. (Letterlijk : “Uit alle volken”… Voor de katholiciteit van de Kerken.)