GEBEDSDIENST
DONDERDAG 25 januari 2024

Heer, moge onze broederlijkheid een teken zijn van uw Koninkrijk.

Schriftteksten

Rom. 12, 9-13 en Ps. 41, 1-2

Bezinning

Met deze woorden: “Doe gij dan voortaan evenzo ”, zendt Jezus ieder van ons en ook elk van onze Kerken, om zijn gebod van liefde ten volle te beleven. Geïnspireerd door de Heilige Geest worden wij gezonden om “een andere Christus” te zijn, die barmhartig en met mededogen de lijdende mensheid tegemoet treedt. Zoals de barmhartige Samaritaan ten aanzien van de gewonde man, zo kunnen ook wij kiezen om mensen die anders zijn niet te verwerpen, maar integendeel een cultuur van nabijheid en vriendelijkheid te ontwikkelen.

Hoe weerklinkt Jezus’ uitnodiging om op weg te gaan en ‘voortaan evenzo te handelen’ in mijn leven? Welke implicaties heeft het voor mijn relaties met leden van andere kerken? Hoe kunnen we samen getuigen van Gods liefde door de naastenliefde? Als gezondene van Christus (vgl. 2Kor 5,20) zijn we geroepen om ons met God en met elkaar te verzoenen, opdat broederlijkheid kan verwortelen en zo kan groeien, in onze Kerken en in regio’s die zo getroffen worden door conflicten tussen gemeenschappen, zoals in de Sahel.

Hoe meer het onderling vertrouwen en de vriendschap toenemen, des te meer zullen we ertoe komen om onze kwetsuren te tonen, ook onze kerkelijke kwetsuren, zodat de liefde van Christus ons kan raken en genezen, door de liefde en zorg die we aan elkander geven. Samen aan christelijke eenheid werken helpt om relaties weer op te bouwen, opdat geweld plaats kan maken voor solidariteit en vrede.

Gebed

Vader in de hemel,
wij danken u voor de gave van de Heilige Geest die leven geeft,
die ons opent voor elkaar, conflicten oplost
en onze band van gemeenschap versterkt.
Maak dat we groeien in wederkerige liefde
en in het verlangen om in grotere trouw
de boodschap van het Evangelie te verkondigen,
zodat de wereld tot grotere eenheid moge komen,
en de Vredevorst moge verwelkomen.
Door Christus, onze Heer. Amen