GEBEDSDIENST
DONDERDAG 08 februari 2024

Gods roeping volgen

[…] De grootste uitdaging, voor mij als christen zowel als voor u, is om “in bekering te zijn”. Niet om ooit reeds bekeerd geweest te zijn, maar om bekeerd te worden, elke dag weer. Een bekering van levensstijl, zoals Benedictus het uitdrukt in zijn Regel. […]

Revolutie betekent in de eerste plaats dat onze kerkelijke instellingen rechtvaardig handelen, barmhartigheid liefhebben en nederig wandelen met onze God (Micha 6,8) […].

Een Kerk die de wereld om haar heen onveranderd laat, heeft zich door de wereld laten veranderen. Een Kerk die mensen zonder bekering laat, heeft zich bekeerd tot de wereld. Een Kerk die haar interne rechtvaardigheid, rechtschapenheid en barmhartigheid verwaarloost, zal onrechtvaardig, meedogenloos en zondig leven.

Een Kerk die geen plaats is van vreedzame revolutie zal enkel maar een Kerk van de geschiedenis zijn.

Maar een Kerk die rechtschapen handelt, barmhartigheid liefheeft en gerechtigheid zoekt, zal de vrede van God, de aanwezigheid van de Geest en de roeping van Christus vinden. Een Kerk die licht geeft aan de verlorenen zal licht vinden in al haar relaties en in liefde leven. Een Kerk van Gods revolutie zal een Kerk zijn die, van generatie op generatie, een getransformeerde wereld zal zien.

Ooit is het reeds gebeurd; en het is Gods genade die ervoor zal zorgen dat het opnieuw gebeurt. Kom Heilige Geest! Amen

Uit de Tweede Toespraak van aartsbisschop Justin Welby voor de Lambeth Conferentie op 5 augustus 2022, waarin hij reflecteert op het historische erfgoed en de wereldwijde impact van de Kerk, en de bisschoppen oproept tot eenheid in het volgen van Gods roeping.

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Canada

aan te passen aan de plaats

1/ – Van 8 december 2023 tot 8 december 2024 herdenkt het katholieke bisdom Québec haar 350e verjaardag. Als bakermat van geloof heeft dit bisdom in Quebec de Blijde Boodschap met opmerkelijke evangelische ijver en vreugde verspreid. Het heeft ook gereageerd op sociale noden, organisaties opgericht die vandaag de dag nog steeds wezenlijk zijn, en heeft ertoe bijgedragen om leven te geven aan de cultuur die we vandaag de dag erven.

Heer, wij danken u voor het jawoord van elk van deze arbeiders op uw oogst. We vertrouwen dit Jubeljaar aan U toe: moge het een jaar van genade en vernieuwing zijn voor alle mensen van Quebec.

2/ – Een heerlijke bries van christelijke eenheid blies over de Basiliek van de Notre-Dame kathedraal in Quebec tijdens de oecumenische viering van zondag 21 januari 2024. Deze tweetalige oecumenische viering werd voorbereid door leden van de Anglicaanse, Verenigde, Presbyteriaanse en Katholieke kerken van Quebec.

Dank U Heer voor al deze initiatieven die mensen samenbrengen en het christelijk geloof vieren. Moge de Heilige Geest ons blijven uitdagen en voortstuwen op deze oecumenische weg als broeders en zusters die werken in de wijngaard van de Heer.

3/ – Het misbruikschandaal heeft de katholieke kerk in Quebec in opeenvolgende golven getroffen. Voor velen is er naast verdriet, woede en opstandigheid ook een verlies aan vertrouwen in de Kerk en haar ambtsdragers, en zelfs een afwijzing van God.

Heer, we vertrouwen U alle slachtoffers en hun naasten toe. Mogen zij troost, steun en kracht vinden om zich weer op te richten. We vertrouwen ook onze lijdende Kerk toe aan uw hart van goedheid en barmhartigheid. Schenk ons de genade van oprecht berouw. Kom, Schepper Geest, vorm onze Kerk van morgen; reinig, zuiver en vernieuw ons leven.

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Canada

aan te passen aan de plaats

1/ – Van 8 december 2023 tot 8 december 2024 herdenkt het katholieke bisdom Québec haar 350e verjaardag. Als bakermat van geloof heeft dit bisdom in Quebec de Blijde Boodschap met opmerkelijke evangelische ijver en vreugde verspreid. Het heeft ook gereageerd op sociale noden, organisaties opgericht die vandaag de dag nog steeds wezenlijk zijn, en heeft ertoe bijgedragen om leven te geven aan de cultuur die we vandaag de dag erven.

Heer, wij danken u voor het jawoord van elk van deze arbeiders op uw oogst. We vertrouwen dit Jubeljaar aan U toe: moge het een jaar van genade en vernieuwing zijn voor alle mensen van Quebec.

2/ – Een heerlijke bries van christelijke eenheid blies over de Basiliek van de Notre-Dame kathedraal in Quebec tijdens de oecumenische viering van zondag 21 januari 2024. Deze tweetalige oecumenische viering werd voorbereid door leden van de Anglicaanse, Verenigde, Presbyteriaanse en Katholieke kerken van Quebec.

Dank U Heer voor al deze initiatieven die mensen samenbrengen en het christelijk geloof vieren. Moge de Heilige Geest ons blijven uitdagen en voortstuwen op deze oecumenische weg als broeders en zusters die werken in de wijngaard van de Heer.

3/ – Het misbruikschandaal heeft de katholieke kerk in Quebec in opeenvolgende golven getroffen. Voor velen is er naast verdriet, woede en opstandigheid ook een verlies aan vertrouwen in de Kerk en haar ambtsdragers, en zelfs een afwijzing van God.

Heer, we vertrouwen U alle slachtoffers en hun naasten toe. Mogen zij troost, steun en kracht vinden om zich weer op te richten. We vertrouwen ook onze lijdende Kerk toe aan uw hart van goedheid en barmhartigheid. Schenk ons de genade van oprecht berouw. Kom, Schepper Geest, vorm onze Kerk van morgen; reinig, zuiver en vernieuw ons leven.