GEBEDSDIENST
DONDERDAG 23 september 2021

Het wonder van onderlinge broederschap

door Henri de Lubac

Hoezeer verschillen mensen van elkaar!

Het tijdskader, het klimaat, de cultuur, het milieu, alles brengt onderscheid aan tussen mensen. Vandaar ook de onherleidbaar verschillende problemen, zorgen, voorkeuren en manieren van uitdrukken. De mensen onderscheiden zich niet alleen van elkaar wat betreft hun mentaliteit – wat een andere manier van ontmoeten zou kunnen zijn – maar vaak zijn ze vreemden voor elkaar. En al zijn de generaties solidair met elkaar, ze zijn daarom nog niet minder gescheiden van elkaar.

Deze vaststelling wekt bij de waarnemer die snakt naar menselijke gemeenschap, een ongeneeslijk heimwee.

Maar onverwacht doet zich dan het wonder voor: tussen hen die het meest vreemden leken voor elkaar, wanneer de afstand onoverkomelijk leek, is er plots nabijheid. Het blijken broeders te zijn, die eenstemmig reageren, die antwoorden op dezelfde oproep, verbonden door eenzelfde liefde. Alsof eenzelfde bloed door hun aderen stroomt. Als kinderen van dezelfde kerk, hebben ze allen dezelfde Christus geërfd. Gevoed door hetzelfde geloof, wordt hun dorst gelest door dezelfde Geest, waardoor ze spontaan op dezelfde manier reageren, en op dit teken herkennen ze elkaar.

Uit    Henri de Lubac, Meditatie over de kerk, Aubier, 1953, p.44

Voorbereid door onze broeders en zusters in Rome.

Voorbeden

1/  Sinds 1966 heeft de Anglicaanse Kerk een centrum in Rome dat tot doel heeft uitwisselingen en ontmoetingen tussen de twee tradities, de anglicaanse en de rooms-katholieke, aan te moedigen. Heer, zegen dit initiatief, en begeleid de Mauritiaanse aartsbisschop Ian Ernest (directeur van het Anglicaanse Centrum in Rome) en zijn vrouw Camila in dit werk van gemeenschap, en laat ons samen verder gaan op het pad van eenheid.

2/ Heer, we bidden voor al diegenen die deze zomer de tijd hebben genomen om hun batterijen op te laden en hun verbondenheid met u te versterken, in retraites of christelijke bijeenkomsten. Vergezel hen bij hun terugkeer naar het dagelijks leven, kom en zegen de gezinnen, troost degenen die aan eenzaamheid lijden en geef ons ​​allen aandacht voor de aanwezigheid van de arme en de vreemdeling.

3/ Heer, wij vertrouwen u de broeders en zusters van de Chemin Neuf-gemeenschap toe die tot andere kerkelijke tradities dan de Rooms-Katholieke Kerk behoren. Wij danken u voor hun moed en voor de inzet van hun leven voor de christelijke eenheid. Kom en zegen hen en geef ons altijd de inventiviteit om samen de oproep te beantwoorden die U ons blijft toesturen.

4/ Voor onze joodse buren en vrienden die deze week tijdens het Loofhuttenfeest gedenken hoe hun voorouders veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn hebben rondgetrokken, onder de bescherming van God, en waarbij ze verbleven in tenten of hutten. Dank , Heer, dat zij zich dankbaar weten voor de laatste vruchten van de oogst en voor uw blijvende bescherming.