GEBEDSDIENST
DONDERDAG 29 februari 2024

Geloof zonder compromis

In de veertigdagentijd van 2024 luisteren we naar teksten van Catherine en William Booth, stichters van het Leger des Heils.

Wat betekent het om Christus te volgen? Het is niet moeilijk te begrijpen. Het betekent eenvoudigweg zijn geboden onderhouden en zijn voorbeeld navolgen.

[…]

God gaf zijn Zoon, zijn enige Zoon, om door zijn leven, werken en sterven een verloren wereld te redden. Wat heb jij gegeven? Wat geef jij vandaag? Misschien zeg je bij jezelf: “Ik heb maar weinig talenten, ik bezit nauwelijks zaken van waarde en nog minder financiële middelen. Wat kan ik doen?”

Zo goed mogelijk gebruik maken van wat je hebt, dat is alles wat God van jou vraagt. Want aan wie heeft, of beter gezegd, wie goed gebruik maakt van wat hij heeft, zal meer gegeven worden; en het is niet het tekort dat God graag ziet en goedkeurt, maar wel het gebruik van het weinige dat je wel hebt.

Vooruit! Laten we vanaf nu opnieuw beginnen met het werk van vrijgevigheid, door onszelf en onze geliefden aan God te geven, en door ons voornemen om meer dan ooit te betalen met ons eigen geld en met onze persoon, naar ons beste vermogen, voor het heil van de wereld.

[…]

Breng de mate van het geloof dat je al bezit in praktijk! Dit is de zekerste methode die ik ken om je aandeel in deze kostbare gave te vergroten

Uittreksel uit “Prier 15 jours avec William et Catherine BOOTH, fondateurs
de l’Armée du Salut”, Ed. Nouvelle Cité, 2008, p. 96-97, door Corinne Gossauer-Peroz.

Voorbeden

In verbondenheid met onze broeders en zusters van het Cenakel van Tigery en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze Kerken, wenden wij ons tot U, Heer, en wij bidden tot U.

1. Op 13 en 14 maart organiseert het Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO) in Parijs een conferentie over het thema “Christelijke kerken en politieke actoren: welke voorwaarden voor welke samenwerking? Wij zijn erkentelijk voor het werk van het ISEO, dat zich toelegt op het vormen van experts in de oecumene, die geroepen zijn om de kerken in Frankrijk en over de hele wereld te dienen, met het oog op het bevorderen van de eenheid tussen christenen en het verdiepen van de kennis van de kwesties die betrekking hebben op deze eenheid.

Heer, wij vertrouwen u de voorbereiding van de Conferentie toe. Geef alle sprekers wijsheid en inspiratie om de complexe kwesties aan te pakken die verband houden met de relatie tussen de christelijke kerken en het sociale en politieke engagement in de samenleving. Moge hun werk worden geleid door liefde, waarheid en een oprecht verlangen om bruggen te bouwen en samenwerking te bevorderen voor het algemeen welzijn.

2. In de aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024 worden naast de Spelen veel oecumenische initiatieven en evenementen gepland, zoals Holy Games en Ensemble2024.

Heer, begeleid deze initiatieven met uw genade, zodat ze kansen zijn voor ontmoeting, uitwisseling en vrede tussen verschillende religieuze en culturele gemeenschappen. Mogen deze oecumenische evenementen levende getuigen zijn van uw liefde en uw verlangen naar eenheid onder al uw kinderen.

3. In juni 2024 organiseert de Diocesane Dienst voor Relaties met het Jodendom van bisdom Evry samen met CEDER (Centre d’Étude, de Documentation et de Recherche des Cultures Juives) een reis naar Duitsland om de Joodse gemeenschappen te ontmoeten die aan de oorsprong liggen van de Asjkenazische cultuur van Midden-Europa.

Heer, we bidden dat deze gezamenlijke reis van Joden en christenen, een gelegenheid moge zijn voor persoonlijke ontmoetingen en nieuwe vriendschappen, en dat de christenen uit het bisdom Evry die eraan deelnemen, mogen ontdekken hoeveel ons christelijk geloof te danken heeft aan het Jodendom.