GEBEDSDIENST
DONDERDAG 14 maart 2024

Toewijding aan Christus

In de veertigdagentijd van 2024 luisteren we naar teksten van Catherine en William Booth, stichters van het Leger des Heils.

“Zonder daden is geloof steriel. God vraagt dat geloof gepaard gaat met werken. Ik zeg wel eens dat geloof en werken hand in hand moeten gaan, elkaar afwisselend zoals bij het ritme van een mars : eerst geloof, dan actie, dan weer geloof, en weer actie, enzovoort, tot je het ene nog nauwelijks van het andere kunt onderscheiden” […].

[…]

Blijf rustig en in vrede. Rust in God en kwel jezelf niet. Het is zijn zaak; als je gedaan hebt wat je kon, is dat genoeg. Hoe weinig toch bezitten we het geloof om “rustig op bevrijding vanwege de Eeuwige” te wachten. Wat zou jij doen als je net als Paulus twee jaar in de gevangenis zat? En toch was het door deze gevangenschap dat het evangelie zich in Rome verspreidde. Gods wegen zijn niet onze wegen. Hij omgeeft gans het ruime werkveld van de wereld en werkt daarin zoals Hij wil. Onze zwakke menselijke wijsheid is nooit in staat geweest om zijn plannen op het moment zelf te begrijpen, maar in de loop van de jaren ontdekt men de hele wijsheid ervan. Laten we leren om onszelf aan Hem toe te vertrouwen – zelfs in het duister – en onze geest rustig te houden.

William en Catherine Booth (geciteerd door Corinne Gossauer-Peroz,
in Prier 15 jours avec William et Catherine BOOTH,
fondateurs de l’Armée du Salut, Ed. Nouvelle Cité, 2008, p. 98).

Voorbeden

In verbondenheid met onze broeders en zusters van van Saint Sulpice en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze Kerken, wenden wij ons tot U, Heer, en wij bidden tot U.

Aan te passen aan de plaats

1/ Op 16 februari jl. vierde de gemeenschap Chemin Neuf naast het 50-jarig jubileum van haar stichting, ook haar 30 jaar aanwezigheid in Egypte. Het werd een tijd van dankzegging en broederlijke vreugde. Verschillende bisschoppen van de Oosterse Kerken waren aanwezig, evenals religieuzen uit verschillende gemeenschappen, waaronder een koptisch-orthodoxe monnik.

Dank U Heer voor het zegenen en begeleiden van onze groeiende gemeenschap in dit land.

2/ Heer, wij vertrouwen aan u toe het dagelijks leven van onze broeders en zusters in Egypte, die lijden onder een zeer moeilijke economische situatie.

Zegen dit land met haar diverse kerkelijke en religieuze gemeenschappen. Steun en bescherm de koptisch-orthodoxe paus Tawadros II, die dagelijks bidt voor de eenheid van de christenen en die op voorzienige wijze leden van onze gemeenschap heeft ontmoet.

3/ Heer, wij vertrouwen U alle groepen toe die wij in onze huizen ontvangen: katholieken en protestanten, allen die persoonlijk U zoeken, jongeren en adolescenten, zij die werken aan de eenheid in hun relatie, maar ook die groep van mensen die afkomstig zijn van de straat en aan wie onze huizen een ruimte van rust en groen bieden om U te ontmoeten.

4/ In Fleury Mérogis, een gemeente op 26km ten zuiden van Parijs, wordt op 18 maart een nieuw detentiecentrum geopend.

Heer, wij vertrouwen alle mensen die daar opgesloten zullen worden aan u toe, en alle beroepsmensen en aalmoezeniers die hen zullen begeleiden.
Moge elkeen er vanuit uw genade hoop voor de toekomst ontvangen.