GEBEDSDIENST
DONDERDAG 21 maart 2024

De wereld voor Christus

In de veertigdagentijd van 2024 luisteren we naar teksten van Catherine en William Booth, stichters van het Leger des Heils.

[..] Zijn we werkelijk datgene wat we lijken te zijn? Wat is het doel van een godsdienstige organisatie? De naam van God bestendigen? Dat is een prijzenswaardig doel, maar God, zo stel ik me voor, heeft ons niet nodig om zijn naam en glorie te bestendigen. Is het om God te loven en God te aanbidden? Zeer goed. Maar dat is niet alles. Het belangrijkste doel moet zijn het werk van Christus te bestendigen tot aan zijn voltooiing: de wereld redden en bevrijden van de machten van de hel.

We moeten iets doen dat meer uitgesproken, concreter, gedurfder en absoluut goddelijker is dan alles wat tot nu toe geprobeerd is. Om praktischer te zijn hebben we een meer medelijdend, liefdevol hart nodig. We hebben een godsdienst nodig die overloopt van menselijke sympathie. De kilte en hardheid van hart van veel zogenaamde christenen is een groter obstakel gebleken dan alle andere weerstanden samen. Als we de wereld voor God willen winnen, moeten we onze godsdienst voorzien van een extra dosis tederheid, menselijkheid en gelijkenis met Christus. We hebben nood aan meer hart.

William en Catherine Booth (geciteerd door Corinne Gossauer-Peroz,
in Prier 15 jours avec William et Catherine BOOTH,
fondateurs de l’Armée du Salut, Ed. Nouvelle Cité, 2008, p. 101 – 102).

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Oeganda

Aan te passen aan de plaats

1. Voor gemengde interkerkelijke koppels.

Laten we bidden voor jonge Oegandezen van verschillende christelijke denominaties die zich voorbereiden op het huwelijk. Deze weg van voorbereiding wordt steeds langer en leidt ertoe dat kerkleiders een standpunt innemen voor de kennis van, dialoog met en eenheid tussen de kerken.

Heer, geef hoop, moed en geduld aan deze jonge mensen die kiezen voor eenheid en dit dagelijks beleven in hun voorbereiding op het huwelijk en in hun leven als echtpaar en gezin.

Geef ook dat christelijke leiders vooruitgang mogen maken in de oecumene.

2. Voor de niet-katholieke christenen die deelnemen aan de missies Cana et Jongeren in Oeganda.

Heer, wij danken u voor de missies van de Chemin Neuf Gemeenschap in Oeganda: Cana, de jongerenmissies en de retraites. Dank U voor de broeders en zusters van verschillende christelijke denominaties die betrokken zijn bij deze missies, die daar een plek vinden om met Christus op weg te gaan en te groeien in broederschap.

We bidden dat onze gemeenschap trouw mag blijven aan haar oecumenische roeping en als plaats van gastvrijheid en ondersteuning voor christenen van verschillende denominaties.

3. Voor christenen die betrokken zijn bij politiek en bestuur.

Een aantal christenen is betrokken bij de Oegandese politiek, op nationaal en lokaal niveau, in de verschillende dorpen en steden.

We bidden dat u deze broeders en zusters zult beschermen tegen corruptie en het verlangen om zichzelf te verrijken, maar dat de Heilige Geest hen mag bewaren in eenheid in dienst van gerechtigheid, waarheid en de verdediging en ontwikkeling van de allerarmsten.