GEBEDSDIENST
DONDERDAG 11 april 2024

De Opstanding: kracht van radicale omvorming

In Christus geloven is geloven dat er een dynamisch principe van transformatie
bestaat, dat wil zeggen van bevrijding. Want ik ben niet vrij, vermits ik zondaar ben,
en dat weet ik. Ik kan alleen vrij worden door om-vormd te worden. Dàt is
opstanding. Het gaat niet over de re-animatie van een lijk, het gaat over de overgang
naar vrijheid, de vrijheid om lief te hebben. En deze overgang naar vrijheid impliceert
een radicale om-vorming.
Dit is eens te meer een andere manier om te zeggen wat geloof is. Geloof is het
verwelkomen van een levende kracht van radicale om-vorming. Geloven is het
onthaal van deze kracht van radicale transformatie die de verrezen Christus is. Hij is
de schepper, niet de “maker”. Pater Teilhard de Chardin heeft dit uitgewerkt, in het
lang en in het breed: scheppen is om-vormen, scheppen is transformatie, een nieuw-
ontstaan, en niet het maken van een object. Wij zijn geen objecten.
De omvorming die de Verrezen Christus in mij teweegbrengt, die kan ik me niet
voorstellen. Dat moet ik opgeven. In het centrum van het geloofsleven ligt een
radicale versterving. Ik kan mij die niet voorstellen, ik kan alleen maar het ritme ervan
volgen.

François Varillon, La Pâque de Jésus. Het christianisme beleven. T. 3. Bayard Editions,
2000, pp. 143-144

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van het internaat Sainte Marie in Lyon
Aan te passen aan de locatie

1) Heer, wij danken U dat U de communiteit van Chemin Neuf hebt geroepen voor
de missie te Sainte Marie Lyon. Dank U voor alle broeders en zusters die zo
onbaatzuchtig zichzelf hebben gegeven op deze plek. Geef ons een nederig hart
dat luistert naar de Geest en de Kerk. We danken U ook voor de paters
Maristen die deze school, en zovele andere, hebben gesticht. Dank U voor Uw
werk, toen en nu, doorheen deze missionaire gemeenschap. Kom en zegen en
bemoedig haar, zodat zij uw roeping tot het einde kan beleven.

2) Heer, U die gekomen bent om een vuur op aarde te ontsteken, wij danken u
voor uw brandend hart, dat vurig verlangt om te troosten, op te beuren, te
genezen… Wij vertrouwen de 5000 leerlingen en studenten van Sainte-Marie
Lyon toe, hun ouders, hun leraren en het personeel aan uw barmhartigheid toe.
U kent de tragedies en het soms verborgen lijden in de harten van de mensen.
Heer, openbaar U, kom ons redden.

3) Heer, wij danken U voor de roeping om U te dienen in de wereld van de
opvoeding. Geef dat allen die u zendt, in het bijzonder de animatoren voor de
schoolpastoraal (APS), de mannelijke en vrouwelijke religieuzen en de priesters,
met vreugde mogen getuigen van uw barmhartigheid. Wij vertrouwen hen toe
die pastorale verantwoordelijkheid dragen. Geef hun een moedig hart om het
Goede Nieuws te verkondigen in uw Geest van wijsheid.