GEBEDSDIENST
DONDERDAG 18 april 2024

HET EVANGELIE LEZEN

De lezing van het Evangelie is een intieme dialoog met Christus. Haast onverstaanbaar voor “nieuwsgierigen”, wordt die onthuld aan zielen van goede wil, dat wil zeggen degenen die de wil ten goede hebben. Die wil kennen volstaat al om gedaan te worden. Denken dat voor de transcendentie van de levende God en de openbaring van zijn mysterie een loutere intellectuele nieuwsgierigheid van de mens volstaat om zich mee te delen, is wel een vreemde opvatting. Voor degenen die met beide vuisten hun oren afsluiten, opzettelijk doof, is het Evangelie een verzegeld boek. Het Woord van God is volgens de heilige Jacobus een spiegel; we kijken niet naar een spiegel, maar we kijken naar onszelf in een spiegel (Jakobus 1, 24). Het is tot ons dat God spreekt, en het is over ons dat Hij spreekt. Dit is het enige dat Hem interesseert: ons leven. Als Hij ons iets over Zijn leven zegt, dan is dat met het oog op ons leven. Wanneer ons leven afstand neemt van onze lezing (van het Evangelie), houdt God ook op om met ons te spreken. […]

Het Evangelie verkondigt niet alleen; het stelt voor en verwacht een reactie van onze vrijheid. Het is een voorstel van liefde, waarop het antwoord alleen maar liefde kan zijn. Nu is liefde altijd vanwege Iemand en jegens iemand. Dit is de reden waarom wij, door het Evangelie, de persoon van Jezus Christus benaderen en, voorbij de woorden die hij spreekt, zoeken door te dringen tot de Geest die deze woorden inspireerde…

François Varillon, Crossings of a believer,
Keuze van teksten gepresenteerd door Charles Ehlinger,
Bayard, 2005, pp. 111-112

Voorbeden

Voorbereid door de broeders en zusters te Nantes
Aan te passen aan de locatie

1. Heer, wij danken U voor alle mensen die met Pasen gedoopt zijn in de Katholieke Kerk van Frankrijk. Wij danken u in het bijzonder voor de dorst van jonge mensen, die de Kerk verbaast, bemoedigt en versterkt.

Wij vertrouwen deze jongeren aan u toe, en in het bijzonder de oordelen en spanningen die kunnen ontstaan uit hun uiteenlopende christelijke gevoeligheden, van de meest traditionalistische tot de meest charismatische. Kom Heilige Geest en breng eenheid in de verscheidenheid en openbaar de rijkdom van gemeenschap.

2. Heer, wij danken u voor de groeiende vriendschap tussen de Verenigde Protestantse Kerk van Frankrijk en de Gemeenschap door middel van plaatselijke bijeenkomsten en initiatieven. Help ons deze band verder uit te diepen en verder te gaan in het uitwisselen van onze gaven, zodat we kunnen getuigen van verzoening en van de tekenen van uw Koninkrijk.

3. Deze zomer organiseert de jongerenmissie (18-30-jarigen) op verschillende plaatsen “Welcome To Paradise”-festivals. De vermenigvuldiging van dit evenement is een geweldige kans geworden om voorgangers van verschillende kerken uit heel Europa uit te nodigen, samen te brengen, een stem te geven en om een broederlijk netwerk tussen de leiders van deze kerken tot stand te brengen.

Wij bidden U, Heer, voor deze voorgangers en deze kerken die onze missie komen verrijken. We bidden ook dat het “Welcome To Paradise” Festival steeds meer een plek wordt waar jonge mensen het belang van de christelijke eenheid kunnen ontdekken en er mee vertrouwd worden.