GEBEDSDIENST
DONDERDAG 25 april 2024

De pelgrims van Emmaüs

Voor de leerlingen van Emmaüs was het schandaal van het kruis
duidelijk iets té confronterend. En zulks was onvermijdelijk, als het
werd losgemaakt van de Schriften. De hoop, die bij deze twee
mannen verdwenen was, vraagt om deel uit te maken van een proces
van bevrijding. Als dat gebeuren niet wordt gevat in een proces van
bevrijding, kan het in de nabije toekomst misschien nog iets
betekenen, maar niet meer op langere termijn.
We moeten dit beseffen als we de crisis van de moderne wereld
willen begrijpen. Als mensen van onze tijd niet inzien dat Christus en
de Kerk actoren van de menselijke bevrijding zijn, hoe kan je dan
verwachten dat ze zich tot hen zullen wenden? Omgekeerd zal, en
voor zover men zich daar rekenschap van geeft, het gevaar bestaan
​​deze bevrijding te reduceren tot een pure tijdelijke bevrijding. En dit
is een groot gevaar, want dan zal Christus verschijnen als een expert
op het gebied van het socialisme, een profeet van de revolutie,
degene die aanmoedigt om mensen te gaan bevrijden door hen hun
waardigheid als mens terug te geven, wat niet gering is, en dan
brood, huisvesting, enz. Maar het is niet omdat in deze tijd sommigen
overdrijven en Christus reduceren tot een profeet van een
tijdsgebonden bevrijding, dat we moeten ophouden te begrijpen dat
zijn boodschap in wezen een boodschap van bevrijding is, dat wil
zeggen van vrijheid, en dat het vasthouden aan Christus er in bestaat
hem te kiezen als meester van de vrijheid en als opvoeder van de
vrijheid. Ben je christen? Ja, ik ben een christen, dat betekent dat ik
Christus heb gekozen als de opvoeder van mijn vrijheid en de vrijheid
van de wereld.

François Varillon,
Het Pascha van Jezus. Levend christendom. T. 3.
Bayard-edities, 2000, p. 177

Voorbeden

Voorbereid door de broeders en zusters uit het dorp Mont Carmel (Avranches)
Aan te passen aan de locatie

1/ Heer, wij danken u voor de recente ontmoeting van de
oecumenische afgevaardigden van het departement Manche met de
nieuwe bisschop van Coutances.
Dank u Heer, voor wat er in de loop van dit jaar samen opgebouwd
zal worden. Heer, wij vertrouwen u al deze groeiende
vriendschappen toe.

2/ Heer, wij danken u voor de mogelijkheid en de vreugde om elke
zondagmiddag in onze lokalen in Avranches de samenkomst van de
Anglicaanse Kerk van Manche te mogen verwelkomen.
Heer, dank u om kracht te geven aan onze Anglicaanse broeders en
zusters.

3/ Heer, wij vertrouwen u de nawerking toe van de vierde mondiale
bijeenkomst, georganiseerd door het Global Christian Forum (GCF) in
Accra, Ghana, van 15 tot 19 april.
Heer, dank u voor het versterken van de vriendschappen die de
oecumene in onze verschillende landen helpen bevorderen.