GEBEDSDIENST
DONDERDAG 09 mei2024

Jezus’ Hemelvaart is er uit respect voor onze vrijheid

Hemelvaart is toch het vertrek van Christus, in die zin dat het voor ons niet meer mogelijk is om, bij het nemen van een beslissing, Hem de vraag te stellen wat we moeten doen. Het is waar dat we Hem – die in ons meer onszelf is dan wijzelf – in gebed kunnen en zelfs zouden moeten bevragen. Maar Hij antwoordt ons niet door de verantwoordelijkheid voor onze beslissingen en onze daden over te nemen. Eén zin van Jezus, in de gesprekken na het Laatste Avondmaal, is zeer verhelderend: “Het is goed voor u dat ik ga, want als ik niet ga, kan de Heilige Geest niet komen” (Joh 16,7).

De Heilige Geest dicteert onze beslissingen niet; Hij is wel degene die ze inspireert. God zal altijd weigeren om onze geschiedenis te schrijven. Als Hij dat zou doen, zouden we niet kunnen zeggen dat Hij van ons houdt, omdat Hij ermee zou instemmen dat we kinderen blijven, minderjarigen, kleuters zelfs. We drukken ons niet goed uit als we zeggen dat God een plan heeft met de mens. Mijn menselijke waardigheid verbiedt me immers om te accepteren dat iemand een plan met mij heeft (zelfs als die iemand God is!). Voor velen is dit een fundamenteel motief voor atheïsme. De waarheid is niet dat God een plan heeft voor de mens, maar dat de mens Gods plan is. Dat is iets heel anders.

[…] Claudel vertaalde Jezus’ zin “Het is goed voor jullie dat ik heenga, want als ik niet heenga, kan de Heilige Geest niet komen” heel goed op een heel eigen manier en schreef: “Ik moet mijn gelaat aan jullie onttrekken, zodat jullie mijn ziel kunnen hebben”.

Het is aan ons, ik herhaal het, om met volle verantwoordelijkheid beslissingen te nemen die bijdragen aan de komst van een meer menselijke wereld, maar Christus is aanwezig in elke beslissing die meer menselijkheid brengt, om ze een goddelijke dimensie te geven.

François Varillon, Joie de croire, joie de vivre,
Le Centurion, 1981, pp. 103-105

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van Paradise House in Lyon

Aan te passen aan de plaats

1/ – In het  Paradise House te Lyon bereiden we verschillende zomersessies voor jongeren voor. Wij danken U, Heer, voor allen tot wie U ons zendt en wij bidden U voor de verschillende voorbereidingen. Moge uw Heilige Geest ons leiden, zodat we de vreugde van het kennen en volgen van U kunnen doorgeven en getuigen van uw liefde voor deze tieners en studenten.

2/ – Heer, wij danken u voor de zichtbare tekenen van de eenheid van uw Lichaam in de stad Lyon. We bidden voor het evenement dat Charis Lyon rond Pinksteren organiseert, waar we samen kunnen bidden voor eenheid onder de christenen. Moge uw Heilige Geest over dit evenement ademen, om onze broederlijke banden te versterken. Kom en zegen het Charis-team en hun werk.

3/ – Heer, wij danken u voor onze drie broeders die op zaterdag 11 mei om 10.30 uur in Evry tot priester gewijd worden. Dank U voor de gave van hun leven voor de eenheid van de christenen en voor de Kerk. In ons bidden voor hen betrekken we ieder lid -van de gemeenschap en  van de kring- van  Chemin Neuf,: laat ons groeien in onze passie voor uw Lichaam, de Kerk, en in ons verlangen om te werken aan haar eenheid.