GEBEDSDIENST
DONDERDAG 23 mei2024

Zonder de Heilige Geest is God ver weg, blijft Christus in het verleden,…”

door Metropoliet Ignatios van Latakia (1920-2012)

“Zonder de Heilige Geest is God ver weg,
blijft Christus in het verleden,
blijft het Evangelie een dode letter,
is de Kerk slechts een organisatie,
is gezag een overheersing,
is missie een propaganda,
aanbidding een evocatie
en christelijk handelen een slavenmoraal.
Maar in Hem:
wordt de kosmos opgetild en zucht bij de geboorte van het Koninkrijk,
is de verrezen Christus er,
is het Evangelie de kracht van het leven,
betekent de Kerk gemeenschap in de Drie-eenheid,
is gezag een bevrijdende dienst,
is missie een Pinksteren,
wordt liturgie een gedenken en anticiperen,
en wordt menselijk handelen vergoddelijkt.
Het zij zo.

Gebed voor de Wereldraad van Kerken in Upsalla, in 1968, door metropoliet Ignatios van Latakia
(1920-2012), ook bekend als patriarch Ignatius IV van Antiochië.

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Brazilië

Aan te passen aan de plaats

1 – Allerheiligste Vader, God van hemel en aarde, u die de bron van Liefde bent, leer
ons lief te hebben zoals u liefhebt: door te geven, door ervoor te kiezen de ander te
zien als uw geliefde schepsel en niet als een vijand. Help ons in het bijzonder om
ervoor te zorgen dat onze kerken samenwerken voor uw koninkrijk.
2 – Heer Jezus Christus, u die bron van verlossing bent, genees de oren van ons hart
zodat we uw oproep kunnen horen om tot u te naderen en in u te blijven. Mogen we,
door uw aanwezigheid en uw genade, in vriendschap en eenheid leven met onze
broeders en zusters.
3 – Heilige Geest, u die adem van het leven bent, u die de hoop in onze harten doet
herleven, daal over ons neer en breng ons in beweging. Kom en inspireer ons om in
het bijzonder allen te troosten die lijden onder de overstromingen in het zuiden van
Brazilië. Mogen de mensen door onze daden van solidariteit het gelaat zien van
Christus die bij hen is.