GEBEDSDIENST
DONDERDAG 29 APRIL 2021

De symboliek van het Laatste Avondmaal

Gebedsdienst voorbereid door de broeders en zusters van Nazareth, Heilig Land

Tekst van Eberhard Arnold

Eberhard Arnold (1883-1935), Duits Lutherse theoloog, met zijn vrouw Emmy oprichter van de “Bruderhof” gemeenschap.

Tijdens de Paastijd nodigen wij u uit om verschillende moderne spirituele auteurs uit de traditie van de reformatie te volgen.

Toen Jezus het gedachtenismaal instelde, sprak hij over de zelfgave van zijn leven en het offeren van zijn bloed en lichaam.

Er bestaat een fundamenteel verband tussen het gebeuren van deze laatste maaltijd  – het nuttigen van het geofferde lam, het eten van het brood en het drinken van de wijn – en het verkondigen van de vergiffenis, de eenheid en het komende koninkrijk. Al deze elementen zijn met elkaar verbonden.

Jezus gebruikte het offer van het lam om aan degenen die met hem samen aan tafel waren,  uit te leggen wat het offer betekent voor het Koninkrijk van God. Zo kondigde hij zijn eigen offerdood aan (1 Kor. 5, 7, Hand. 8, 32-33). Daarom wordt alles wat we eten voor ons een dankzegging voor een offer, net als voor de eerste christenen. Elke maaltijd samen is een gemeenschappelijk liefdesmaal, een offer van dank, een herdenkingsmaal. We zouden God moeten danken elke keer als we samenkomen voor een maaltijd. Niet omdat onze eigen honger of eigen belangen voldaan zouden worden, maar voor het offer van de planten en dieren die God ons geeft. Zo kunnen we in eenheid leven [ . . .] Op die manier wordt in ons levensonderhoud voorzien en  kunnen we  – door de gemeenschapsdimensie van de kerk te beleven –  blijven getuigen van het Koninkrijk van God.

Eberhard Arnold, God’s Revolution,  The Plough Publishing House 1997, p 74

Voorbeden

1/ Gedurende 10 jaar heeft de Gemeenschap Chemin Neuf pelgrims verwelkomd in Nazareth, in het Internationaal Centrum Maria van Nazareth, met in het bijzonder een multimediaal Bijbels parcours dat de geschiedenis van de verlossing uittekent van Genesis tot aan de opstanding. Eind van deze week worden de sleutels en het beheer van het Centrum overgedragen aan de Custodie van het Heilige Land.
Heer, wij danken U voor deze plek die het mogelijk heeft gemaakt om duizenden christenen van alle religies te begeleiden bij hun pelgrimstocht, maar ook om de lokale bevolking te ontmoeten, christenen zowel als joden en moslims. We bidden dat het zaad dat gedurende deze 10 jaar op de aarde is geworpen, mag blijven vrucht dragen,  en dat deze plek in zijn roeping om het Goede Nieuws te verwelkomen en te verkondigen mag bevestigd worden.

2/ Deze zondag vieren de orthodoxe kerken de opstanding van Christus, een maand na de westerse kerken. Heer, wij danken U voor de rijkdom en diversiteit van uw Kerk en voor elke stap op de weg van eenheid gedurende de afgelopen decennia.  
Geef Heer dat we uw opstanding samen kunnen verkondigen, opdat deze zichtbare eenheid een getuigenis voor de wereld moge zijn.

3/ In het Evangelie van Marcus ( Mc.16, 6-7) horen we dit woord van vertrouwen: “Wees niet bevreesd.  Jullie zoeken Jezus van Nazaret, de gekruisigde?  Hij is verrezen… Hij gaat u voor naar Galilea.”Nazareth, in het centrum van Galilea, is de stad waar Jezus ons mens-zijn gedeeld heeft, in een eenvoudig en gewoon leven. In deze onverwachte periode die we doormaken, worden we uitgenodigd om de Verrezene te ontmoeten in het dagelijkse verborgen en nederige  leven.
Geef ons Heer, om de vruchten van leven op te merken, die rijpen in de stilte van ons alledaagse leven,.