Bid deze week mee

Tijdens de Week van gebed voor eenheid, 15 t/m 22 januari 2023. Het thema is “Doe goed, zoek recht”, waarover je meer informatie vindt op weekvangebed.nl.

In de Abdij

Zondag 15 januari – Katholieke eucharistieviering om 11uur met mogelijkheid voor persoonlijke zegen voor christenen uit andere kerken…en samen bidden voor de eenheid met groep Sela.

Dinsdag 17 januari Gebedsgoep om 20.00

In het kader van de week voor de eenheid onder de Christenen 2023, organiseert de Net for God missie een grote on-line gebedsavond op woensdag 18 januari van 19.00 tot 20.30. We willen vier plaatsen in de wereld ontdekken waar de Gemeenschap Chemin Neuf zich in het bijzonder bezighoudt met kwesties van eenheid en rechtvaardigheid:

Lambeth Palace, in Londen, in het hart van de Anglicaanse Gemeenschap, met de jongeren van het St Anselm jaar

Jerusalem, in het bijzonder Tantur, het oecumenisch centrum op de grens van Israël en de Palestijnse gebieden

New-York waar in september 2022 de oecumenische gemeenschap “at the Crossing” is begonnen in samenwerking met de episcopale kerk

Portimão, in Portugal, waar de Gemeenschap Chemin Neuf de wereldjongerendagen van augustus 2023 voorbereidt, waarin de oecumenische dimensie in het bijzonder aanwezig zal zijn

Donderdag 19 januariAvondmalsviering om 12uur