Verslag van Hans van Meijl, verantwoordelijke Chemin Neuf Nederland

Ik had het voorrecht om namens Nederland en België deel te nemen aan het Kapittel van Chemin Neuf. Het Kapittel vindt een keer in de 7 jaar plaats, met als doel de koers voor de komende 7 jaar te bepalen. We kwamen bijeen in Hautecombe, Frankrijk van 7 tot 20 augustus 2023. Ik heb het ervaren als een tijd van genade, gebed, delen en broederlijk leven. Wij, de vertegenwoordigers van alle regio’s waar chemin neuf aanwezig is, maakten een soort gezamenlijke reis waarin we naar elkaar toegroeide, onze individuele agenda loslieten en samen dachten vanuit het gemeenschappelijke belang. Het Kapittel begon met een korte retraite, zodat iedereen zijn eigen gedachten achter zich kon laten. Omdat ik tot aan de dag voor de start van het Kapittel gewerkt had was dit erg belangrijk voor mij. En hoewel we daarna hard hebben gewerkt, bleef het hele kapittel ook een feel van gezamenlijke retraite hebben, met elke morgen een persoonlijk gebed op een prachtige plek aan het meer Lac du Bourget en de mooie bergen op de achtergrond.

De eerste dagen hielden we ook een paar gebedsgroepen, waarin God op verschillende manieren tot ons sprak. Bij een tekst die werd gedeeld moest ik direct aan Nederland en België denken:  Spreuken 30 (vers 24\25). “Deze 4 dieren zijn de kleinste der aarde, maar wijs zijn ze, wijs gemaakt. De mieren zijn een volk zonder kracht maar in de zomer bereiden ze hun voedsel”.  Ik dacht hierbij aan Oosterhout en de mooie KANA week afgelopen zomer met 18 echtparen en veel dienaren, de 80 jongeren die met ons naar de WJD gingen en het grote aantal Kana echtparen voor Kana 1,2,3 in België en het Kanajaar in Nederland. Ook de volle retraites bevestigen dat hoewel we klein zijn de Heer ons voldoende ‘voedsel’ geeft om te bereiden.

Het kapittel was inhoudelijk diep en dat kwam mede door de voorbereiding die in het kapitteljaar in de hele gemeenschap op gang is gebracht.  Alle onderdelen van de gemeenschap hebben afgelopen jaar inbreng geleverd op de thema’s die centraal stonden tijdens dit Kapittel.  Het kapittel was dankbaar voor de kwaliteit van  deze thematische inbreng. Het stelde ons in staat om te luisteren naar de verschillende ervaringen en vragen vanuit de diversiteit van de gemeenschap. Het ging over fundamentele kwesties zoals: onze relatie met de wereld, ecologie, maar ook over de manier waarop we ons inzetten voor de gemeenschap (oecumene, charismatisch leven, interculturaliteit, bestuur en de manieren waarop we samen geroepen zijn). Met deze voorbereidingen in de hand en onder leiding van de Geest was het “een bevoorrechte tijd waarin we beslissingen konden nemen over de toekomst van de gemeenschap”.

Video waarin de raadsleden zich voorstellen

We hebben unaniem François Michon herkozen als Generale Moderator en kozen een Raad om hem te ondersteunen. We stemden ook over een aantal teksten en moties, die richtlijnen zijn voor de Gemeenschap en voor de Raad voor de komende 7 jaar. Er waren moties over de wijkfraterniteit, oecumene, interculturaliteit, noviciaat en integrale ecologie. Ikzelf heb actief een bijdrage kunnen leveren aan de motie over integrale ecologie en hier kwam mijn ervaring op dit gebied vanuit mijn werk goed van pas.

Na de rijke uitwisselingen in het kapittel-jaar, beginnen we nu aan het actief ontvangen van haar vruchten. Van elk lid van de gemeenschap wordt komende periode gevraagd om zich het werk van het kapittel eigen te maken. Dit zullen we, luisterend naar de Heilige Geest, op verschillende manieren vormgeven: persoonlijk, in de fraterniteiten, per land, in verschillende teams, enz. Ik beveel dit proces graag aan voor uw gebed.

Het waren twee zeer inspirerende weken waarin ik de gemeenschap veel beter heb leren kennen,  het grotere geheel beter in beeld heb gekregen, en weer meer leerde over onze manier van onderscheiden welke zo anders is dan in de wereld. Kortom het was een zeer verrijkende ervaring waarin ik de spiritualiteit, werkwijze en diverse leden van Chemin Neuf beter heb leren kennen.