Voormalig voorstel

VOORSTEL/ PROPOSAL

Nederlands

Of we nu ons ontbijt maken of beslissen wat we ’s ochtends aantrekken, onze hersenen nemen elke dag meer dan 35.000 beslissingen, volgens Eva Krockow, docent aan de Universiteit van Leicester in het Verenigd Koninkrijk.

Maar zijn we ons ervan bewust hoe we kleine of grote keuzes maken? Nemen we de tijd om te leren onderscheiden wat het beste voor ons is? En leunen we op de bron van leven en wijsheid die van God komt?

Dit weekend gaan we dieper in op de schat van de ignatiaanse spiritualiteit die ook wel een spiritualiteit van “durven kiezen” wordt genoemd.

We nemen ook de tijd om onze eigen besluitvormingsprocessen te overdenken en bij te stellen.

English

Whether we are making breakfast or deciding what to wear in the morning, our brain is making upward of 35,000 decisions each day, according to Eva Krockow, lecturer at the University of Leicester in the United Kingdom. 

But are we aware how we are making little or big choices? Do we take time to learn how to discern what is the best for us? And are we leaning on the source of life and wisdom what comes from God?

This weekend we discover more in the depth the treasure of the ignatian spirituality which is also called a spirituality of “dare to chose”.

We will also take time to reflect our own decision making processes and adjust them.

KOSTEN/ COSTS

62-80€

Je mag kiezen, hoe veel je kunt en wilt geven. Wij geven graag deze marge, zodat degenen die meer hebben, degenen kunnen steunen, die niet zo veel kunnen geven. Toch, geld mag geen probleem zijn om deel te nemen, neem contact met ons op als dat het geval zou zijn en we vinden samen een oplossing.

You may choose, how much you can and want to give. We like to give this margin, so that those who have more can support those, who cannot give so much. Still, money should not be a problem to participate, contact us if that would be the case and we will find a solution together.