Registratie geopend

VOORSTEL

De geestelijke oefeningen volgens Ignatius van Loyola

Voor hen die ernaar verlangen:

  • zich onder de blik van God te plaatsen,
  • binnen te treden in een innerlijke kennis van Christus, om Hem meer lief te hebben en te volgen
  • de roepstem van God te herkennen en te kiezen eraan te beantwoorden.

Bezinningsdagen in stilte met:

  • Inleidingen
  • Persoonlijk gebed met het Woord van God
  • Gemeenschappelijk gebed
  • Dagelijks persoonlijke geestelijke begeleiding

Heilige Ignatius van Loyola (1491 – 1556), stichter van ‘de Sociëteit van Jezus’, de Jezuïeten.

Ignatius schreef de Geestelijke Oefeningen vanuit zijn eigen ervaring op zoek naar de wil van God in zijn leven.

Hij nodigt de personen die verlangen te beantwoorden aan de roepstem van God uit, om ‘de oefeningen’ meer te doen dan ze te lezen.

Paus Paulus VI: “Het doen van de oefeningen geeft niet alleen een verkwikkende adempauze voor onze geest, te midden van al het lawaai van het moderne leven, maar ook vandaag is het een onvervangbare school om de zielen binnen te leiden in een grotere intimiteit met God, tot de liefde van goedheid en een waarachtige visie op het leven, als een gave van God en een antwoord op zijn roepstem.”

KOSTEN

Tussen de € 450 en € 550.

Zijn deze kosten een belemmering voor jou of heb je baat bij spreiding van de betaling neem dan gerust contact met ons op.