Voormalig voorstel

VOORSTEL/ PROPOSAL

Nederlands

De Jericho retraite is 5 dagen om je te helpen het beste uit het nieuwe jaar te halen!

Onderricht om je te vormen, te onderscheiden, dichter bij de Heer te komen_ Tijden van fraterniteit om samen te delen en vooruit te komen_ Tijden van artistieke workshops, sport, dans om je te motiveren_ Avonden van gebed, lofprijzing, getuigenissen om je te verankeren in Christus_ Persoonlijke begeleiding elke dag om concreet vooruit te komen, om te slagen in het aandachtig zijn voor Gods boodschap voor jou.

En niet vergeten… een groot feest samen voor een onvergetelijk nieuwjaar!

English

The Jericho retreat is 5 days to help you make the most of the New Year!

Teachings to form you, to discern, to draw closer to the Lord_ Times of fraternity to share and move forward together_ Times of artistic workshops, sports, dance to motivate you_ Evenings of prayer, praise, testimonies to anchor you in Christ_ Personal accompaniment each day to move forward concretely, to succeed in being attentive to God’s message for you.

And don’t forget… a big party together for an unforgettable New Year!

KOSTEN/ COSTS

180 – 320€

Je mag kiezen, hoe veel je kunt en wilt geven. Wij geven graag deze marge, zodat degenen die meer hebben, degenen kunnen steunen, die niet zo veel kunnen geven. Toch, geld mag geen probleem zijn om deel te nemen, neem contact met ons op als dat het geval zou zijn en we vinden samen een oplossing.

You may choose, how much you can and want to give. We like to give this margin, so that those who have more can support those, who cannot give so much. Still, money should not be a problem to participate, contact us if that would be the case and we will find a solution together.