Onze abdij heeft een kleine traditie. Sinds vorig jaar kiest de leeffraterniteit een lenteproject om uit te voeren in de abdij. Vorig jaar was dit het opknappen van de binnentuin in de kruisgang.

Dit jaar wilden we iets doen dat linkt aan het Woord van God, en iets wat ook een bijdrage kan leveren aan de Pinkster ontmoeting.

Dus besloten we samen de brieven van Paulus te gaan lezen, in de bibliotheek op de eerste verdieping, en ook om een inventarisatie te maken van de volledige kloosterbibliotheek. Dit zou ons de gelegenheid geven om de grote bibliotheek op de begane grond leeg te maken voor gebruik als ontmoetingsruimte.

Dit project leek een beetje waanzin, want om dit te laten slagen moesten we om te beginnen de eerste verdieping leegruimen, de boeken in dozen doen (600 dozen) en deze naar de opslag op de derde verdieping verplaatsen. Daarna moest alles uit de bibliotheek op de begane grond naar de eerste verdieping worden verhuisd.

Gezien het feit dat we maar met weinig mensen de abdij wonen, leek dit iets van een wonder dat moest gebeuren.

Maar wonderen gebeuren! Dankzij de twee jongemannen die hun Franse burgerdienstplicht vervullen in de abdij, en dankzij onze broeder Emmanuel die de hele operatie voorbereidde, en de vele anderen die hielpen, werd dit project een succes.

Dus nu hebben we een spiksplinternieuwe ontmoetingsruimte op de begane grond. Hierdoor kunnen we nu bijvoorbeeld gedurende een weekend twee groepen ontvangen. Of de Refter gebruiken als grote ontmoetingsruimte en de oude bibliotheek als eetzaal, zoals we onlangs gedaan hebben tijdens het Paasfestival.

Hier in de abdij zijn we voortdurend getuige van God’s voorzienigheid. Hij maakt dingen mogelijk die onmogelijk lijken met onze beperkte middelen. Maar Hij is het die onze boot stuurt, en door Hem zijn we hier.

We kunnen daarom loven en danken voor de wonderen die Hij doet.

p. Petr