Op het prachtige Jubileum en Pinksterfeest heb ik vele vragen gehad over de Gemeenschap en hoe je daaraan kunt deelnemen. Omdat ik helaas niet met iedereen heb kunnen spreken heb ik een paar vragen en antwoorden op papier gezet. Dit is het vervolg op eerder vragen en antwoord. Dat eerste deel vind je hier: Hans beantwoordt vragen – Chemin Neuf Nederland (chemin-neuf.nl).

Q: is het Jubileum jaar alleen een tijd van feesten?

A: Nou, niet echt. Feesten is natuurlijk belangrijk om te vieren wat de Gemeenschap de afgelopen 50 jaar is gegeven. Het is ook de 10de regel uit de punten van het engagement, en daarom is Chemin Neuf ook bekend om activiteiten feestelijk af te sluiten. Maar we kiezen er dit jaar ook voor om even een pas op de plaats te maken en ons te bezinnen of we nog met de juiste activiteiten bezig zijn. Zijn onze huidige activiteiten nog de juiste voor de toekomst. We proberen dit gezamenlijk te onderscheiden en de antwoorden kunnen verschillen per land omdat de situatie zo verschillend is in alle landen. Het is zoiets als ‘Zes jaar achtereen mag je je land inzaaien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moet je het land braak laten liggen en het met rust laten’ (Ex. 23, 10).

Q: Wat is nu een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren?

A: Ik mocht namens Nederland en België deelnemen aan het kapittel afgelopen zomer en daar zijn globale richtingen uitgekomen. Oecumene blijft hoog in het vaandel staan door o.a. te bidden en werken aan de eenheid van de Christenen. In veel landen is de gemeenschap nog overwegend katholiek, maar ook daar wordt de interactie met andere kerken meer opgezocht. Er wordt met veel aandacht naar Nederland gekeken omdat hier de Gemeenschap een mooie mix heeft van katholieken en protestanten. Met zuster Ruth en Kinga hadden we ook twee erg actieve zusters op dit gebied. Hun vertrek zullen we door Nederlandse protestantse broeders en zusters dienen op te vangen.

Q: Wat zijn nog andere aandachtpunten voor de komende tijd?

A: Het unieke van Chemin Neuf is dat priesters en (celibataire) broeders en zusters die in de leeffraterneit in de abdij wonen, samen zijn met broeders en zusters die getrouwd kunnen zijn en overal in Nederland wonen. Verschillen zijn altijd uitdagend omdat drijfveren en de realiteit zo verschillend zijn. Anderzijds geven deze verschillen heel veel extra energie en mogelijkheden. Zo richt de leeffratrniteit zich iets meer op vorming en draagt de wijkfraterniteit deze boodschap uit in de maatschappij. Ook is Chemin Neuf een erg bont gezelschap van verschillende landen en culturen en ook deze verschillen kunnen tot spanningen en inspiratie leiden. Interculturaliteit is daarom een ander aandachtspunt.

Q: Doet Chemin Neuf ook iets met de natuur en het klimaat?

A: Jazeker, in de komende 7 jaren komt er expliciet aandacht voor de planeet waarop wij leven. We geven aandacht aan wat we Integrale ecologie noemen. Integrale ecologie gaat uit van de gedachte dat ecologische en sociale systemen hand in hand gaan. Klimaat, milieu, economie, samenleving en kwaliteit van leven: alles beïnvloedt elkaar en houdt met elkaar verband, ook intergenerationeel. Als christen is daarom goed zorgen voor ‘moeder aarde’, zoals Franciscus van Assisi dat zo mooi verwoorde, een belangrijk aspect van het leven. In de Paulus abdij zijn we hier ook praktisch mee bezig door bv geen voedsel weg te gooien, energie te verduurzamen (we gebruiken houtpellets), besparen op energie (diensten in Kapittelzaal i.p.v. in de grote kerk in de winter) en we zijn bezig met zonnepanelen.

Q: We kennen de Kana activiteiten en retraites, doen jullie ook nog nieuwe activiteiten?

A: Jazeker dit jaar hebben we twee nieuwe activiteiten waarin de gekwetste mens centraal staat. 

Enerzijds, willen we aandacht geven aan de pijn van het verlies bij het afscheid moeten nemen van geliefden. Hiervoor hebben we een retraite programma ontwikkeld, bestaande uit een reeks bijeenkomsten in onze St. Paulus Abdij, online sessies en een gemeenschap waarin je kracht kunt vinden door het delen van ervaringen en gebed. Voor meer info: https://www.chemin-neuf.nl/voorstel/hoop-na-verlies-en-rouw/.

Anderzijds, hebben we een weekendprogramma ontwikkeld genoemd ‘Hoop op vruchtbaarheid’, omdat het wachten op een kindje een zware wissel kan trekken op je relatie. Je worstelt met vragen, het levert spanning op in je huwelijk en je ervaart teleurstelling – in jezelf of misschien wel in de ander. Ook hier staat ontmoeting, ervaringen van anderen, getuigenissen, lezingen en gebed centraal. Voor meer info: Hoop op vruchtbaarheid – Chemin Neuf Nederland (chemin-neuf.nl)

Mogelijk worstel jij met verlies of wacht je op een kindje of ken je mensen en\of stellen waar deze activiteiten goed voor zijn. Ga dan naar de website en meld je aan of vraag meer info bij de verantwoordelijken.

Met vriendelijke groet,

Hans van Meijl