Bruggen bouwen tussen mensen en volkeren

“U wandelt in een oecumenische openheid en een hart dat beschikbaar is om verschillende culturen en tradities te verwelkomen, om zo het gezicht van onze samenleving te veranderen.” Op vrijdag 30 april 2021 ontving paus Franciscus de politieke fraterniteit van Chemin Neuf in een privé-audiëntie. Een dertigtal jongeren, leden van de Politieke fraterniteit of deelnemers aan de voorbereiding van de bijeenkomst van Change makers, waren voor deze gelegenheid naar Rome gereisd. We kwamen uit een vijftiental landen, uit vijf continenten en behoorden tot zes verschillende Kerken. De diversiteit die wij graag beleven was dus goed vertegenwoordigd! Tweemaal heeft hij, die onlangs de wereld de encycliek Fratelli Tutti heeft gegeven, ons aangespoord “bruggen te slaan tussen de mensen, tussen de volkeren” en “vriendschapsbanden te smeden”.

Deze audiëntie was in de eerste plaats een broederlijke ontmoeting. Paus Franciscus straalt zijn tederheid voor mensen uit en getuigt van Gods liefde voor de mensheid. Zoals blijkt uit de boodschap die onze Colombiaanse zuster Laura hem in het Spaans heeft gestuurd, voelen wij ons bijzonder vertrouwd met zijn ambt, dat onze Politieke fraterniteit vanaf het begin heeft geïnspireerd en georiënteerd.

Maar naast woorden is het ook door zijn manier van zijn, aandachtig en vreugdevol, dat Franciscus opbouwt. En dit is wat hij ons uitnodigt na te volgen, door Christus vivit (nr. 168) te citeren: “[de roeping van de naastenliefde voor leken] bestaat erin midden in de wereld en de samenleving te leven om de verschillende instanties ervan te evangeliseren, vrede, samenleving, rechtvaardigheid, mensenrechten, barmhartigheid te doen groeien, en zo het Rijk Gods in de wereld uit te breiden”.

In de boodschap van de Paus aan de jongeren van de Politieke Broederschap, drong de Heilige Vader herhaaldelijk aan op aandacht voor de mensen, in het bijzonder de armsten, en spoorde ons aan “door [onze] initiatieven, [onze] projecten en [onze] acties, [een] Kerk zichtbaar te maken die arm is met en voor de armen, een Kerk die erop uitgaat en dicht bij mensen komt in situaties van lijden, onzekerheid, marginalisatie, uitsluiting”. Hij verwees naar de situatie van migranten, die centraal zou staan in ons aanvankelijk geplande weekend in Rome (uitgesteld tot 2022), om ons eraan te herinneren dat het in de eerste plaats gaat om ontmoeting, om het kennen van de persoonlijke verhalen, en vervolgens om begrip.

Dit nederig getuigenis van ons geëngageerd leven, in tegenstelling tot “de koortsachtige wedstrijd om te hebben, om carrière te maken”, zal op die manier “veel mensen, en in het bijzonder veel jongeren, weer zin in het leven en hoop voor de toekomst kunnen geven”. Want “samen met de jongeren van jullie samenlevingen […] staan jullie voor uitdagingen waarbij het welzijn en de gezondheid van ons gemeenschappelijk huis op het spel staan”, en “we zitten allemaal in hetzelfde schuitje”. En de Heilige Vader herinnerde aan de noodzaak om in Christus geworteld te blijven: “Vergeet nooit dat Christus leeft en dat Hij u oproept om moedig in zijn voetstappen te treden”. De paus, geamuseerd door de zeer Colombiaanse vertaling van de clou die hij regelmatig tot de jongeren richt, riep ons op “de schoenveters aan te trekken” hiervoor!

Aan het einde van deze dag, die in gebed werd doorgebracht, konden we met elkaar delen wat ieder van ons van deze bijeenkomst had ontvangen. Maar wij weten dat wij nog zullen moeten bidden en al de rijkdom van deze vermaningen zullen moeten verwelkomen. Wij zijn dankbaar voor de wijze waarop de Heilige Geest de Kerk leidt door middel van haar herder Franciscus, en voor onze kleine politieke fraterniteit die door deze oproepen wordt uitgebreid tot een meer universele dimensie.

Bid voor ons, en laat ons samen bidden voor onze paus, die ons vele malen gevraagd heeft voor hem te bidden. De Kerk en de wereld hebben hun heiligen nodig!